CD&V vraagt pendelbussen op A12

 

CD&V vraagt dat het Vlaams Gewest pendel- of snelbussen inlegt op de A12. Dat moet het doorstromend verkeer in de gemeente verminderen.

De aanleg en ingebruikname van de sneltram Willebroek – Brussel blijkt volgens de partij meer tijd te vragen. Daarom wordt een schrijven gericht naar de Vlaamse regering, De Lijn, Mobiliteit Vlaanderen, Agentschap Wegen en Verkeer en de Werkvennootschap met de vraag dringend te voorzien in een alternatief, met name pendelbussen op de A12 en ook bijhorende randparkings. Het voorstel werd ondertussen al overgenomen door het college.

“De Mobiele Maandag-campagne van De Lijn roept iedereen op een andere manier te geraken waar men moet zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Paul Hermans. “Maar dan moet er eerst een alternatief bestaan en dat is niet het geval op de A12. Het voorzien van pendelbussen met verhoogde aanbodintensiteit tijdens de spitsuren is noodzakelijk, zelfs hoogdringend. Ook de komende verkeershinder door werven als gevolg van Brabantnetprojecten, de fietssnelwegen en voorbereidende infrastructuurwerken voor de ring, kan hiermee opgevangen worden. Het invoeren van de pendelbussen is urgent want eind 2018 zijn de eerste werken al gepland.”

Het voorstel is ook een aanzet om naburige gemeenten geconfronteerd met dezelfde verkeersoverlastproblemen, bij elkaar te brengen. “Voor een duurzame oplossing dient de Vlaamse overheid namelijk een voldoende grote financiële investeringsenveloppe ter beschikking te stellen aan de vervoerregio waartoe Grimbergen en haar naburige gemeenten behoren.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise