Burgemeestersprotest tegen ‘2.000 vertrekkende vliegtuigen extra’

 

De burgemeesters van de noordrandgemeenten Wemmel, Grimbergen, Machelen, Meise en Vilvoorde vrezen een toename van circa 2.000 vertrekkende vliegtuigen per jaar over zich heen te krijgen. Dat zou het geval zijn met de nieuwe windnormen, die federaal minister van Mobiliteit François Bellot voorstelt voor Brussels Airport.

De vijf burgemeesters stellen zeer bezorgd te zijn over dit voorstel. Zich baserend op een nota van het kabinet-Bellot wijzen ze erop dat dit voorstel het aantal vertrekken boven de noordrand zou doen toenemen met 1.986 vluchten per jaar, terwijl het aantal boven de oostrand met 1.787 vermindert, boven het centrum van Brussel met 111 en boven de Leuvense regio met 99. Bellot zou volgens hen ook van plan zijn de ringroute te verplaatsen naar de noordrand om hiermee de geluidsmeter van Neder-Over-Heembeek te ontwijken. Deze ligt aan de basis van de meeste Brusselse boetes voor overschrijding van de geluidsnormen.

Volgens de burgemeesters kan er geen sprake zijn van wijziging van vliegroutes vooraleer er eestabiel wettelijk kader is vastgesteld. Dit veronderstelt een federale vliegwet en een globaal samenwerkingsakkoord over een evenwichtige verdeling van het vliegverkeer. Ze herinneren Bellot ook aan de verplichting om een milieueffectenstudie uit te voeren over de geluidshinder. Vorige week stelde het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant, bestaande uit de burgemeesters en vertegenwoordigers van de provincie, al dezelfde voorafgaandelijke eisen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise