“Parking C moet meerwaarde bieden voor Noordrand”

De gemeenteraad van Grimbergen vraagt in een motie aan de Vlaamse overheid een ‘masterplan’ voor parking C. Daarbij zou de parkeerfunctie voor de Heizelpaleizen gecombineerd moeten worden met functies die een meerwaarde betekenen voor de Noordrand. “Met behulp van een verantwoorde invulling kan Parking C op termijn een poortfunctie vervullen voor onze streek op vlak van openbaar vervoer, toerisme en tewerkstelling. Gezien de grote concentratie van fijn stof in deze omgeving dient daarbij spoedig werk te worden gemaakt van een stevige groene buffer langsheen de Ring.”, klinkt het in de motie, die er kwam op initiatief van oppositiepartij Vernieuwing.

“Na de weigering van minister Schauvliege om een omgevingsvergunning toe te kennen aan Ghelamco voor het Eurostadion, willen we vermijden dat Brussel met nieuwe, grootschalige projecten komt aandraven op Parking C”, aldus fractieleider Bart Laeremans. De motie werd goedgekeurd door alle partijen behalve UF.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise