“Zwaar verkeer definitief gebannen langs kanaal”

 

De Brusselsesteenweg, de belangrijkste verkeersader tussen Vilvoorde en Brussel langs het kanaal, blijft definitief dicht voor zwaar verkeer en wordt een permanente zone 30. Dat heeft de stad Vilvoorde éénzijdig beslist, tot ergernis van de bedrijven in de buurt en de gemeente Grimbergen. “We zijn hier absoluut niet mee gediend en gaan uitzoeken of we hiertegen stappen kunnen ondernemen”, zeggen zowel VOKA als Grimbergs burgemeester Marleen Mertens (CD&V), die al het zware verkeer al door haar gemeente ziet denderen.

Op 20 mei 2016 werd bij oeververstevigingswerken van de nv Waterwegen en Zeekanaal plots ontdekt dat er scheuren waren in het wegdek van de Brusselsesteenweg. Omdat er ook nutsleidingen liggen, werden geen risico’s genomen en werd beslist om de rijbaan – die vooral zwaar vrachtverkeer moet slikken – af te sluiten voor alle verkeer. Dat sleepte maandenlang aan en Vilvoorde liet toen al verstaan dat het niet happig was om de weg nog open te stellen voor zware vrachtwagens.

De weg is intussen al weer open voor personenwagens maar nu heeft Vilvoorde ook definitief beslist om de weg als zone 30 in te richten en vrachtverkeer boven 3,5 ton te weren. “Met al de werken die daar nu nog gepland zijn – de fietssnelweg, de aanleg van nieuwe rioleringen en de nieuwe fiets- en voetgangersbrug – zou dat sowieso de eerste jaren niet kunnen”, legt burgemeester Hans Bonte (Sp.a) uit. “Maar daar hebben wij niet op gewacht. In het kader van ons mobiliteitsplan hebben we beslist om de Brusselsesteenweg in te kleuren als ‘lokale ontsluitingsweg’. Zodoende kan daar tijdens de werken al rekening worden mee gehouden bij de uiteindelijke inrichting van de weg. Wij doen dit voor de leefbaarheid van de buurtbewoners, de veiligheid voor de fietsers en alle bezoekers van sportstadion Drie Fonteinen.”

Bonte beseft dat Grimbergen hiermee niet kan lachen. “Maar Vlaanderen moet maar een nieuwe brug bouwen over het kanaal om de Grimbergse bedrijven beter te ontsluiten, zodat ze niet allemaal naar de Verbrande Brug moeten. Feit is dat de Brusselsesteenweg misbruikt werd door vrachtverkeer van almaar toenemende ontwikkelingen op Brussels grondgebied.”

De Grimbergse burgemeester Marleen Mertens is niet te spreken over de éénzijdige beslissing van Vilvoorde. “Dit is gekkenwerk. Al dat zwaar verkeer gaat andere wegen zoeken en dat zal over Grimbergs grondgebied zijn…”

Ook werkgeversorganisatie VOKA, spreekbuis van de ‘gedupeerde’ Grimbergse bedrijven, steigert. “Voor veel bedrijven aan de Westvaartdijk betekent dat ze een omweg moeten maken via de Woluwelaan, die bovendien al veel verkeer te slikken krijgt. Bedrijven verliezen dus geld en tijd door het omrijden, de files, extra brandstof én extra manuren”, zegt woordvoerder Kasper Demol. “Vanwege de stad Vilvoorde is er wel overleg geweest in het verleden, maar verder kregen we geen inzicht in het dossier. Volgens een berekening van Vilvoorde is de weg niet stabiel genoeg voor zwaar verkeer. Volgens de studie van Waterwegen en Zeekanaal kan het echter wel, en zou enkel uitzonderlijk vervoer niet langs het kanaal mogen rijden. Maar ondanks herhaalde vragen naar de Vilvoordse, hebben we die nooit gekregen.”

Zowel VOKA als de gemeente Grimbergen beraden zich over verdere stappen.

Het eigendom van de weg is overigens versnipperd. Zowel Waterwegen en Zeekanaal, het Agentschap Wegen en Verkeer, Vilvoorde én Grimbergen hebben zeggenschap over de Brusselsesteenweg. Omdat de weg evenwel op Vilvoords grondgebied ligt, maakt burgemeester Bonte maakt zich sterk dat enkel Vlaanderen – in theorie dan nog – de beslissing kan terugfluiten.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise