Nieuwe fase voor werken op Brusselsesteenweg

 

De aannemer is deze week begonnen met de tweede fase van de schijnbaar oneindig durende werken op de Brusselsesteenweg (N202). Fase 1 is al duchtig uitgelopen door allerlei onvoorziene verwikkelingen, voortaan wordt gewerkt tussen het kruispunt met de Lagesteenweg en dat met de Triohofstraat. Volgens de huidige planning duren de werken van deze tweede fase tot eind oktober maar de vertraging loopt al op tot vijf maanden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt sinds 2016 de Brusselsesteenweg (N202). Wegen en Verkeer beëindigde de werken van fase 1 pas eind mei. “Er zijn inderdaad verwikkelingen geweest bij de overkapping van de Maalbeek”, zegt schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld). “De techniciteit werd verkeerd ingeschat.”

Volgens Wegen en Verkeer kon de vertraging door de problemen met de waterdichting van de duiker wel nog beperkt worden. “Omdat er snel een onderaannemer is gevonden die met de juiste techniek de waterdichting heeft kunnen afwerken”, zegt Anton De Coster van Wegen en Verkeer. “Ook de overige laatste werken zijn ondertussen klaar: de boordstenen zijn geplaatst, de rijweg bovenop de duiker is volledig opgebouwd en de asfaltering tussen de Wovertemsesteenweg en de Lagesteenweg is gebeurd. Ook de toplaag van het fietspad tussen de De Merodestraat en de Spaanse Lindebaan is in rode asfalt afgewerkt. De nutswerken die nog moesten gebeuren ter hoogte van de duiker zijn samen met de andere werken afgerond.”

De werken verschuiven nu naar het gedeelte tussen het kruispunt met de Lagesteenweg en dat met de Triohofstraat. “Net zoals in de eerste fase vernieuwt de aannemer de riolering en de rijweg en worden er fietspaden aangelegd. Ter hoogte van de Luiaardweg wordt er ook een keermuur gebouwd. Alvorens die werken kunnen aanvatten, moeten eerst de nutsmaatschappijen hun leidingen in de ondergrond nog verplaatsen.”

Volgens de huidige planning duren de werken van deze fase nog tot eind oktober. Daarna volgt nog een fase 3, ter hoogte van het kruispunt met Speelbroek en de De Merodestraat. Schepen Selleslagh schat de opgelopen vertraging evenwel al in op vijf maanden. “Pas na de winter zal er kunnen geasfalteerd worden”, is hij overtuigd. “In maart 2018 zal de vernieuwing van de Brusselsesteenweg dan ook maar voltooid zijn. En daarna moeten nog de werken op de Wolvertemsesteenweg beginnen…”

Tijdens de werken van fase 2 kan het bestemmingsverkeer steeds tot aan de werfzone rijden. Daarnaast is er een lokale omleiding via de Spaanse Lindebaan aangeduid. “Er geldt voortaan echter wel een tonnagebeperking van 3,5 ton die enkel niet geldt voor werfverkeer en de bussen van de Lijn”, aldus nog Selleslagh. “De omleidingsweg is in te slechte staat. We hebben beslist om die pas te herstellen als alle werken voorbij zijn. AWV zal daar een percentage van de kosten voor bijdragen.” Het doorgaand verkeer moet de omleiding volgen via de R0, A12 en de Wolvertemsesteenweg (N211).

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise