Provincie schaft buurtweg op parking C af

 

De Vlaams-Brabantse deputatie heeft beslist om de buurtweg die in Grimbergen door parking C loopt, toch af te schaffen. Ze gaat daarmee in op de vraag van de gemeente zelf. De beslissing is goed nieuws voor Ghelamco dat op die plaats het Eurostadion wil bouwen. De aanwezigheid van de buurtweg verhinderde immers dat er überhaupt vergunningen konden worden afgeleverd voor dit project. De afschaffing wil echter verre van zeggen dat de bouw van het stadion nu meteen kan beginnen want er blijven nog heel wat obstakels over.

De afschaffing van de intussen beruchte buurtweg nr.3 ter hoogte van parking C heeft een pak voeten in de aarde gehad maar de knoop werd nu dus toch doorgehakt door de deputatie. “De beslissing is de logica zelf omdat die al meer dan 30 jaar in onbruik was en zoals de wet voorschrijft vanaf dan kan worden afgeschaft”, zegt Tom Dehaene (CD&V), de bevoegde gedeputeerde. “De buurtweg verloor zijn verbindende functie door de aanleg van de Brusselse ring en werd opgeslorpt door parking C. We doen met deze beslissing voor alle duidelijkheid geen uitspraak over projecten die op deze site gerealiseerd kunnen worden.”

Aan de beslissing tot afschaffing van de buurtweg ging een hele soap vooraf. Een vrederechter beval op 5 september vorig jaar op vraag van Ghelamco dat Grimbergen op straf van een dwangsom binnen de maand na betekening van het vonnis de deputatie moest voorstellen om de buurtweg af te schaffen. De gemeenteraad van Grimbergen verwierp eind januari door een neen-stem van coalitiepartner Groen echter het voorstel tot afschaffing.

Ghelamco besliste hierop het vonnis te betekenen en stelde Grimbergen in gebreke voor de schade als gevolg van de vertraging die het project opliep. Omwille van deze dreigende schadeclaims besliste Groen nadien de afschaffing van de buurtweg toch te steunen waardoor de gemeenteraad het voorstel op 23 januari goedkeurde. Groen stemde overigens ook nu mee voor de afschaf van de weg. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant bestaat uit CD&V, sp.a en Groen en moet éénsgezind stemmen.

Tegen de Grimbergse gemeenteraadsbeslissing van 23 februari waarin aan de deputatie werd voorgesteld om de buurtweg af te schaffen, dienden enkele raadsleden een klacht in, maar die werd verworpen.

De afschaffing wil verre van zeggen dat Ghelamco kan beginnen met de bouw van hun stadion. De steun van voetbalclub Anderlecht viel eerder al weg en intussen zijn er ook maar liefst 662 bewaarschriften ingediend tegen de bouwvergunningaanvraag en 427 tegen de milieuvergunningaanvraag. Daarbij zijn ook de gemeenten Vilvoorde en Wemmel. Grimbergen zelf weigerde ook al de bouwvergunning. Ghelamco is daartegen wel in beroep gegaan. Deze procedure kan echter weer maanden duren. Om maar te zeggen dat de afschaffing van de buurtweg maar een kleine stap vooruit is in de lange procedureslag die het bedrijf nog moet voeren.

Tegen de deputatiebeslissing is ook nog beroep mogelijk bij de bevoegde Vlaamse minister dat bovendien opschortend is.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise