37 nieuwe woningen pal in centrum

In heel Grimbergen is nauwelijks nog een bouwgrond te vinden maar daar komt nu verandering in met de ontwikkeling van het gebied ‘Sint-Servaesveld’, pal in het centrum. Op 2,4 hectare worden in totaal 37 nieuwe woningen voorzien. In een eerste fase worden vanaf nu eerst een aantal percelen bouwgrond los verkocht door de private ontwikkelaar. Dat de prijzen niet min zijn staat buiten kijf. De gemeente houdt wel nog een aantal sociale woonprojecten achter de hand.

Je kan er haast niet naast kijken: de ontwikkeling van het gebied ‘Sint-Servaesveld’ in het centrum van Grimbergen is nu volop gestart. “Deze kadert in een visie die de gemeente al in 2003 had vooropgesteld in een bijzonder plan van aanleg”, zegt Michael Verscheure van bouwkantoor Danneels. “We hebben nu de toelating van de gemeente om de verkoop op te starten, aangezien we een bankwaarborg ten waarde van de wegeniswerken hebben gesteld. Op de locatie zijn de wegeniswerken intussen volop aan de gang.”

Het project is 2,4007 ha groot en hierop worden 37 nieuwe woningen voorzien. “In een eerste fase worden vanaf nu een aantal percelen bouwgrond los verkocht. In het voorjaar van 2017 komen we ook naar buiten met 22 nieuwbouwwoningen die volgens het concept sleutel-op-de-deur zullen worden aangeboden.”

Dat een en ander in het oog srpingt in een gemeente waar nauwelijks nog een bouwgrond te vinden is, spreekt voor zich. “Wij merken echt veel interesse vanuit Grimbergen maar evengoed uit de ruimere omgeving. Veel mensen vragen wat daar precies gaat komen en willen ook de timing van het project kennen.”

Vast staat dat gemeente niks in de pap te brokken heeft. “Dit is een ‘oude’ privé-verkaveling die nu pas ontwikkeld wordt”, weet schepen van wonen Paul Hermans (CD&V). “Er is helaas geeen enkele mogelijkheid om voor dergelijke verkavelingen een percentage sociale woningen af te dwingen. We hadden eerst wel een dergelijk reglement gestemd gebaseerd op het grond- en pandenbeleid van de Vlaamse regering. Maar dat werd vernietigd en dus hebben we het reglement ook moeten intrekken. Nu kan je enkel op de goede wil van de ontwikkelaar rekenen maar het spreekt bijna voor zich dat dat niet gebeurt…”

Om wat tegengas te bieden heeft de gemeente samen met Providentia wel nog twee sociale woonprojecten in de steigers taan in de Spiegelvoetweg en de Luitberg met respectievelijk 44 en 56 woningen. “In het Wezenhagenveld komt er dan nog een project van 150 bescheiden woningen bestemd voor jonge gezinnen waarbij voorrang wordt gegeven aan Grimbergenaars. Dit is nu ook stilaan volop in ontwikkeling.”

Er zijn daarnaast nog vijf grote woonuitbreidingsgebieden in Grimbergen. “Eentje zal in prioriteit ontwikkeld worden en eentje zullen we in ‘reserve houden’, allebei aanleunend bij de Grimbergse woonkern. De andere – in de deelgemeenten Beigem en Humbeek – zullen we in de huidige staat behouden, dus met veel groen en open vlaktes. Het is niet de bedoeling om die nog te ontwikkelen. We willen de gemeente niet groter laten worden dan 40.000 inwoners. We zitten nu aan 37.000. Met de projecten die nog op stapel staan zullen we die 40.000 halen maar dan stopt het. Dat blijft ook perfect beheersbaar naar onderwijs en andere voorzieningen toe.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise