Proefproject rond groenbeheer op kerkhof Beigem

Recent berichtte de gemeente Grimbergen over het moeizame verloop van de onkruidbestrijding. Door de nieuwe regelgeving die sinds 1 januari 2015 het gebruik van pesticiden op het openbaar domein verbiedt, is het voor de gemeentelijke groendienst een haast onmogelijke opdracht het straatbeeld onkruidvrij te krijgen. Grimbergen gaat daarom op zoek naar een nieuwe vorm van groenbeheer om de begraafplaatsen onderhoudsvriendelijker in te richten. Op het kerkhof van Beigem wordt gestart met een proefproject.

Sinds 1 januari 2015 mogen gemeentebesturen geen pesticiden meer gebruiken voor het onkruidvrij houden van het openbaar domein. Waar het vroeger volstond om twee keer per jaar even snel te gaan sproeien, moeten nu grotere ploegen tot vijf keer toe ter plaatse gaan. Die nieuwe manieren van onkruidbestrijding zijn tot tien keer meer arbeidsintensief.

Onder andere over de toestand van de begraafplaatsen ontvangt de gemeente regelmatig klachten. De begraafplaats van Beigem is de eerste plaats waar de gemeente zal overschakelen op een nieuwe vorm van groenbeheer door de bestaande verharde paden om te vormen tot een grindgazon. De nodige budgetten zijn hiervoor vrijgemaakt en het resultaat van de ingroening zou tegen Allerheiligen zichtbaar moeten zijn. Het is de bedoeling om volgend jaar alle kerkhoven van Grimbergen op deze wijze in te richten.

De gemeente stelde de firma ProNatura aan om de werken uit te voeren. Bezoekers van het kerkhof worden verzocht om tot eind oktober voorzichtig te zijn bij het betreden van de nieuwe paden om het ingezaaide goed zoveel mogelijk de kans te geven om te groeien.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise