Collectieve sanering oude stookolietanks

 

De gemeente organiseert een collectieve sanering om te helpen bij het verwijderen van oude, niet meer gebruikte stookolietanks. In groep kan de sanering immers goedkoper worden uitgevoerd. “De bedoeling is om zoveel mogelijk niet meer gebruikte tanks te saneren of te verwijderen”, zegt milieuschepen Eddie Boelens (Groen). “Dat is goed voor het milieu, want oude tanks beginnen na een tijd te lekken waardoor de overgebleven mazout in het grondwater terecht kan komen. Voor ondergrondse en grote bovengrondse tanks is zulke sanering door een stookolietechnicus overigens verplicht. Na de sanering krijgt de bewoner een attest van buitengebruikstelling.”

Het bedrijf “All-in Tankservice” werd intussen geselecteerd met de voordeligste offerte. Dankzij de groepssanering biedt het bedrijf haar diensten aan meer dan 40% onder de gangbare prijs aan.

“Vanaf nu is het aan het bedrijf om met de burgers een contract op te stellen voor de uit te voeren saneringswerken. De gemeente zal er op toe kijken dat dit gebeurt aan de afgesproken voorwaarden”, besluit Boelens. Inwoners die nog gebruik wensen te maken van het voordeel van de groepssanering kunnen daar nog tot 31 december op intekenen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise