Heraanleg Veldkantstraat gestart

Grimbergen is gestart met voorbereidende werken van een grootscheepse heraanleg van de Veldkantstraat.

“Het gaat om een project dat de gemeente een tiental jaar geleden heeft ingediend”, legt schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld) uit. “We willen de verbindingsweg veiliger maken en tegelijkertijd het versleten rioleringsstelsel aanpassen zodat het rioleringswater aansluit op de Maalbeekcollector en er voor het regenwater een gescheiden stelsel aangelegd wordt. De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) heeft dit project aanvaard en het staat op het programma voor de volgende jaren.”

De gemeente is nu in afwachting al begonnen met ingrijpende voorbereidende werken. Daarbij worden elektriciteitsleidingen en kabelnetten ondergronds verwerkt en de aankoppelingen aan de woning verbeterd. Ook waterleidingen worden alvast vervangen.

“Deze investering loopt vanaf de Rijkenhoekstraat tot en met Hoeveland, waarbij de zijstraten eveneens door de nutsmaatschappijen aangepakt worden. Langs de rechterzijde, komende van de Verbrande Brug zal langs één zijde ook een voetpad aangelegd wordt om de veiligheid van de voetganger al te verbeteren.”

“Wat de openbare verlichting betreft komen er 40 nieuwe verlichtingspalen met zuinige LED-verlichting. Die kunnen gedimd worden ‘s nachts waardoor het verbruik sterk gereduceerd worden.” De werken zullen tot eind 2016 duren.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise