Openbaar onderzoek voetweg 59

Er loopt een openbaar onderzoek naar aanleiding van de aanvraag voor de gedeeltelijke afschaffing en verlegging van voetweg nummer 59, nabij de Meuzegemstraat.

De gemeenteraad van Meise heeft het rooilijnplan voor een deel van de voetweg alvast voorlopig goedgekeurd. Het dossier ligt ter inzage van het publiek in het administratief centrum bij de dienst leefmilieu en dat tot en met 25 februari.

Eventuele opmerkingen of bezwaren kunnen uiterlijk tot dan schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise