Dorpskern Strombeek-Bever bouwwerf vanaf najaar

In het najaar van 2016 wordt Strombeek-Bever herschapen in een grote bouwwerf. Aquafin begint dan met nieuwe rioleringswerken en tegelijk zal ook werk gemaakt worden van het fameuze masterplan. Concreet komt er niet alleen een nieuw rioleringsstelsel maar ook een uitbreiding van de plaatselijke basisschool, een nieuwbouw voor de bibliotheek én een gewijzigd verkeerscirculatieplan. “Bedoeling is om de deelgemeente terug aantrekkelijker te maken”, zegt burgemeester Marleen Mertens (CD&V).

Aquafin bouwt al enkele jaren in opdracht van de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) een infrastructuur uit om regenwater en vuil water van elkaar te scheiden door het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel.

“In Strombeek-Bever werden een tweetal jaren geleden dergelijke werken in de Ringlaan afgerond”, licht burgemeester Marleen Mertens toe. “Bedoeling is dat nu in een volgende fase de rioleringen van de Kloosterstraat, het Sint-Amandsplein, de Wemmelsestraat, het Gemeenteplein en de Jan Mulsstraat aangepakt worden. Onder het Sint-Amandsplein en het Gemeenteplein zullen er bovendien ook bufferbekkens komen om wateroverlast tegen te gaan.”

Aangezien de betrokken straten en pleinen opgebroken worden, wil het gemeentebestuur van de gelegenheid gebruik maken om ze meteen her in te richten. “We zullen ook de ondergrondse nutsleidingen vervangen, om zo te voorkomen dat de staten een tweede maal opgebroken zouden moeten worden.”

In de Meisestraat en de Poststraat zal de gemeente zelf integraal investeren in gelijksoortige werken aan het rioleringsstelsel. Die rioleringswerken, voorafgegaan door de werken van de nutsmaatschappijen, worden eveneens voorzien vanaf het najaar van 2016.

Het masterplan voorziet ook de uitbreiding van basisschool ‘t Villegastje dat al jaren met een capaciteitsprobleem kampt. “Er werd ondertussen een architect aangeduid en de eerste plannen zijn opgemaakt. Op de hoek van de Wemmelsestraat met de Victor Soensstraat komt er dan weer een nieuw gebouw voor de bibliotheek, het OCMW en aanvullende diensten. Voor dit gebouw zal de gemeente een architectuurwedstrijd organiseren.”

Bedoeling van het masterplan is om de gemeente terug aantrekkelijker te maken en de troeven van Strombeek-Bever maximaal uit te spelen.

“Elke straat zal ingericht worden in overeenstemming met haar functie binnen het circulatieplan voor Strombeek-Bever, dat mee deel uitmaakt van de ruimere visie die in het masterplan wordt ontwikkeld. Deze visie kwam tot stand op basis van inbreng van verschillende kerngroepen en input van bewoners. Straten en pleinen moeten door hun inrichting een evenwichtig en kwalitatief samenleven bevorderen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise