Debatavond over vluchtelingenproblematiek

De Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen organiseert vrijdagavond 19 februari om 20 uur een groot debat in het cultuurcentrum Strombeek.

“Met dit initatief willen we duiding brengen over de grote oorzaken van de actuele migratiestromen, maar tegelijkertijd ook nadenken over de concrete en noodzakelijke handelswijze van de overheden en van onszelf”, zegt Edwin De Valck namens de Onthaalgroep.

“Dit alles vraagt namelijk een breed draagvlak. Onze Onthaalgroep spant zich al jaren in om vluchtelingen op te vangen, wegwijs te maken in onze gemeente, te laten kennismaken met onze gewoontes, waarden en normen, maar in de eerste plaats om hen een ‘menswaardig’ bestaan te bieden. De huidige crisissituatie vergt echter een hernieuwde inzet van allen. Samen willen wij hierover van gedachten wisselen met als uitgangspunt: “Hoe maken wij van Grimbergen een gastvrije gemeente?”

Professor Dries Lesage zal de politieke situatie in het Midden Oosten schetsen. Andere sprekers zijn Nick Van De Venne, regioverantwoordelijke van Fedasil, Josee Goethals van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Gastvrij Netwerk, en de Grimbergse OCMW-voorzitter Trui Olbrechts.

Jo Buelens modereert het debat met de sprekers en de zaal rond de actuele toestand en de eigen inbreng.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise