Protest tegen nieuwe vergunning afvalbedrijf

 

Buurtbewoners hebben gisteren geprotesteerd voor de poorten van de firma Ets. Malice in de Gerselarendries. Geluidsoverlast, verkeershinder, werken buiten de vermelde uren en zelfs de onvergunde opslag van asbest, zijn de voornaamste grieven. Het bedrijf kreeg van de deputatie eerder een vergunning op proef die nu nog eens met een jaar werd verlengd. “Niettegenstaande de voorwaarden nauwelijks waren nageleefd en er ernstige overtredingen werden vastgesteld”, aldus de boze buren, die naar de Raad van State trekken.

Het Brusselse bedrijf Ets. Malice, gespecialiseerd in het verwerken van bouwafval, is al van in het begin een doorn in het oog van de buurtbewoners. Tegen de ingediende milieuaanvraag werden vorig jaar meteen tientallen bezwaarschriften ingediend wegens geluidsoverlast, verkeershinder, werken buiten de vermelde uren en met open poort, ophoging van het terrein en afwatering naar de achterliggende voetweg. Het bedrijf kreeg toen een vergunning op proef voor een termijn van een jaar. Bovendien werden bijkomende beperkingen opgelegd. Nu krijgt het bedrijf van de Bestendige Deputatie opnieuw een verlenging van de voorlopige vergunning voor een periode van 1 jaar.

“Voor de buurtbewoners is de vergunning even onbegrijpelijk als onaanvaardbaar”, zegt woordvoerder Wilfried Verlooy namens de buurtbewoners. “Tal van overtredingen werden al vastgesteld, nieuwe overtredingen zijn dan ook meer dan waarschijnlijk. Toch krijgt het bedrijf opnieuw een vergunning op proef. Dit is ronduit wansmakelijk. Nu mogen we ons opnieuw een jaar lang met klachten tot de administratie wenden.”

Volgens gedeputeerde voor milieu Tie Roefs staat de provincie nochtans aan de kant van de bewoners. “We trekken aan hetzelfde zeel al zien zij het niet zo. Vorig jaar is dit dossier op onze tafel beland. We hebben toen bijkomende strikte voorwaarden opgelegd. Die moesten gerealiseerd worden binnen een bepaalde termijn om in aanmerking te komen voor een langdurige vergunning. De milieuinspectie heeft echter niet reglementaire opslag vastgesteld, ook van asbestgebonden afval.”

Dat er nu opnieuw ‘maar’ een proefvergunning wordt verleend, is volgens Roefs een teken dat de deputatie wel degelijk streng toeziet. “Ze hadden gehoopt op een langdurige vergunning. Er is een hoorzitting geweest waarop de eigenaar zich geĂ«ngageerd heeft om binnen de termijn zich in regel te stellen. Hij krijgt dus de tijd tot 8 december volgend jaar. Hij zal uit zijn pijp moeten komen of anders is zijn kans verkeken. Geen asbest, gereglementeerde verkeersbewegingen, openingsuren die gerespecteerd worden en de aanleg van een groenscherm. Maar hij moet schoon schip maken of anders kan hij de exploitatie niet verderzetten. Ik begrijp de ongerustheid van de bewoners. Zij moeten echter zien dat ze zich niet nodeloos in de kosten werken door naar de Raad van State te trekken.”

De gemeente adviseerde maar een voorlopige verlenging van zes maand. Dat werd uiteindelijk dus een jaar. “Ik begrijp de bezorgdheid van de buurtbewoners en zal er bij milieu-inspectie op aan dringen regelmatig controles uit te voeren”, zegt Milieuschepen Eddie Boelens (Groen). “Het gemeentebestuur zal erop toekijken dat het bedrijf aan de speciale voorwaarden van de milieuvergunning tegemoet komt. Aan de buurtbewoners vraag ik om indien er klachten zijn deze telkens te melden aan de politie.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise