De Lijn wijzigt busnet in en rond Grimbergen

De Lijn Vlaams-Brabant past vanaf maandag 4 januari 2016 haar busdienstregeling aan. Dit houdt veranderingen in voor de reizigers van de lijnen 230, 231, 232, 233 en 234.

“Door de 5 buslijnen grondig te herschikken, kunnen we met gelijke middelen een betere kwaliteit bieden.” zegt Johan Van Looy.

Zo rijdt lijn 230 (Brussel-Grimbergen-Humbeek) op weekdagen veel vaker. In de spits passeert de bus voortaan elk kwartier in plaats van elke 25 minuten. In de dalperiode gaat de frequentie omhoog van 1 bus per uur naar 1 bus per half uur.

Tijdens het weekend en op feestdagen verandert de frequentie van lijn 230 niet maar de route verandert wel. De bus rijdt voortaan hetzelfde traject als op weekdagen, namelijk via Grimbergen Alexianen en niet meer via Het Voor. Het Voor blijft wel nog bediend door lijnen 231 en 232.

Stiptere bussen

Lijnen 230, 231 en 232 reden regelmatig met vertraging. De dienstregeling van deze lijnen wordt aangepast aan de reële situatie op de weg.

De bus krijgt op sommige momenten extra reistijd waardoor de dienstregeling betrouwbaarder wordt en er opnieuw stipter gereden kan worden.

Van 5 naar 3 lijnen

De versterkte lijn 230 in combinatie met lijn 231 verbinden Brussel met Humbeek, respectievelijk via Alexianen en Vilvoorde Het Voor.

Lijn 232 blijft ongewijzigd wat betreft reisroute en vertrekt dus vanaf Grimbergen Verbrande Brug.

Lijnen 233 en 234 verdwijnen maar de reizigers die deze lijnen gebruikten, hebben een alternatief met de versterkte lijnenbundel 230 t/m 232 of lijn 260.

Schoolverbinding

De jongeren uit Humbeek en Grimbergen die in Kapelle-op-den-Bos naar school gaan, kunnen gebruik maken van schoolritten op lijn 231 en schoolbus 533 (Vilvoorde – Kapelle-op-den-Bos).

Schoolbus 533 zal ook halt houden aan Grimbergen Stelplaats. Reizigers die de verplaatsing maken tussen Nieuwenrode en Kapelle-op-den-Bos kunnen bovendien lijn 260 gebruiken.

Info op www.delijn.be/grimbergen over wat er precies wijzigt vanaf 4 januari.