Samenwerking met Natuurpunt voor Beverbos

Grimbergen heeft een samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt voor Beverbos ondertekend.

Het Beverbos is nu eigendom van drie spelers: het gemeentebestuur van Grimbergen, het gemeentebestuur van Wemmel en de provincie Vlaams-Brabant.

Tot nog toe was er geen overleg tussen Grimbergen en de andere eigenaars over het beheer van dit gebied maar daar komt nu dus verandering in.

De verschillende eigenaars zullen in nauw overleg met Natuurpunt het beheer van de verschillende percelen op elkaar afstemmen en gezamenlijk de knelpunten aanpakken.

Eddie Boelens, schepen van Leefmilieu: “Op deze manier kunnen we de biodiversiteit en de natuurwaarde van het gebied vergroten. De bestaande wandelwegen en fietspaden zullen verbeterd worden. Tegelijk zullen de illegale jacht, erosie, schadelijke exoten zoals de reuzenberenklauw en het sluikstorten grondiger worden aangepakt.”

Om de samenwerking tussen Grimbergen en Natuurpunt in goede banen te leiden komt een beheerscomité minstens twee keer per jaar samen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise