BIN-Grimbergen van start

De eerste vergadering over het buurtinformatienetwerk (BIN), dat in oktober zal opgestart worden in Strombeek-Bever, heeft zo’n 100 buurtbewoners gelokt. Ook burgemeester Marleen Mertens, korpschef Jurgen Braeckmans en wijkinspecteur Wendy Luypaert waren aanwezig.

Hoofdinspecteur Stijn Fertinel, bezieler en verantwoordelijke van het buurtinformatienetwerk, legde haarfijn de doelstelling, werking en verwachtingen uit van het BIN-project. De samenwerking tussen politie en de gemeente enerzijds en de burgers anderzijds zijn van cruciaal belang.

“Om dit allemaal in goede banen te leiden, krijgen wij de hulp van Harry Schollaert (regio Haneveld) en Jan De Keyser (regio Pierebad). Zij zullen fungeren als BIN-coördinatoren en vormen het aanspreekpunt voor de toekomstige BIN-leden.”

Dat de verwachtingen werden ingelost, bleek uit de grote respons van de aanwezigen. “Maar liefst 45 geïnteresseerden vulden onmiddellijk hun aanvraagformulier in om lid te kunnen worden van het BIN. Geïnteresseerden die hun formulier hebben meegenomen naar huis, kunnen hun formulier nog tot en met zondag 27 september indienen. Ook liggen er nog formulieren ter beschikking op het politiecommissariaat voor de wijkbewoners die er niet bij konden zijn.”

Bij de ingevulde formulieren kwamen ook originele benamingen naar voor voor het eerste BIN. Zo waren ‘CSI Grim’, ‘Strombeek ziet u’, ‘Protector’ of ‘de wakers’ wel kanshebbers, maar uiteindelijk heeft de jury unaniem gekozen voor de naam ‘Pierewacht’. Vanaf oktober is het de bedoeling dat de ‘Pierewacht’ samen met de politie zal waken.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise