Schoolomgeving De Mozaïek veiliger gemaakt

Een project om de omgeving van basisschool De Mozaïek in Grimbergen veiliger te maken werd afgerond met een verkeersweek. Elke dag konden de leerlingen kennismaken met een aspect uit het verkeer om zo de gevaren beter te kunnen inschatten.

In begin van het schooljaar zaten de ouders, de lokale politie, de mobiliteitsambtenaar en de betrokken beleidsverantwoordelijken samen om de verkeerssituatie in de directe schoolomgeving te bespreken. Een actieplan werd uitgewerkt dat de afgelopen maanden stelselmatig werd uitgevoerd.

‘Heel wat leerlingen komen te voet of met de fiets naar school’, legt mobiliteitsschepen Paul Hermans (CD&V) uit. ‘Daarom werd de blinde hoek aan de parking voor de school in nauw overleg met de eigenaar aangepast. Op de stoep werden kleurrijke rupsen geschilderd om kinderen op een leuke en creatieve wijze tijdig te leren stoppen bij oversteekbewegingen.’

‘Een gedeelte van het voetpad gelegen in de Sint-Rumoldusstraat kan sinds korte tijd ook door fietsers worden gebruikt, terwijl op andere plaatsen fietssuggestiestroken werden aangebracht. Een mooi voorbeeld van hoe een brede, opbouwende samenwerking tussen verschillende gemeentediensten, de politie en geëngageerde inwoners een meerwaarde kan betekenen voor buurten.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise