Grimbergen gaat voor duurzame mobiliteit

Het gemeentebestuur van Grimbergen heeft de recent aangekochte dienstwagens op aardgas voorgesteld. Sinds 2014 wordt namelijk werk gemaakt van het vergroenen van het autopark. Schepen van duurzaamheid Eddie Boelens (Groen): “Afgeschreven dieselwagens worden vervangen door wagens op aardgas. Momenteel zijn er daarvan al twee in circulatie. Tegen eind 2015 zullen dat er vijf zijn.”

Naast de klemtoon op duurzame mobiliteit wordt ook veel breder gekeken.

Want Grimbergen ondertekende vorig jaar het Brabantse klimaatconvenant en het Europees Burgemeestersconvenant voor een krachtig klimaatbeleid. Daarmee engageert de gemeente zich om tegen 2020 de uitstoot van CO2 en het gebruik van fossiele brandstoffen met 20% te verminderen en 20% meer hernieuwbare energie te gebruiken.

Om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken is de opmaak van klimaatactiplan over verschillende jaren nodig en daarbij is steun van de Grimbergse bevolking onmisbaar. Daarvoor organiseert het gemeentebestuur een participatietraject voor de bevolking met drie vergaderingen, telkens om 19.30 uur: in het gemeentehuis van Grimbergen (29 april), het Cultuurcentrum van Strombeek-Bever (4 mei) en het parochiaal Centrum van Humbeek (11 mei).  

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise