Grimbergen ondertekent charter voor biodiversiteit

De gemeente Grimbergen en Natuurpunt vzw hebben het Charter voor Biodiversiteit ondertekend. Daarmee geeft de gemeente met Natuurpunt Grimbergen aan dat ze samen de biodiversiteit willen behouden en versterken.

‘De komende jaren streven we onder andere naar een verhoogde aandacht voor kleine landschapselementen en het gemeentelijk bermbeheer’, zegt milieuschepen Eddie Boelens (Groen).

‘Vernieuwend zijn de voorstellen voor het promoten van natuurvriendelijke tuinen en de ecologische invulling van bufferzones rond bedrijven.’

‘Via haar ruimtelijke ordening moet de gemeente ook ingaan tegen een verdere versnippering van de open ruimte door residentiĂ«le en commerciĂ«le wildbouw. Ook het behoud van natuurverbindingsgebieden is een absolute prioriteit.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise