Dilbeek is aanhoudende waterproblemen beu

Sinds 4 januari veroorzaakten verschillende lekken en breuken op de hoofdwaterleiding van Farys wekenlang problemen in de gemeente Dilbeek. Grote delen van Dilbeek ervaarden een tijdlang watertekort of een aanzienlijke drukverlaging op de leidingen. Veel mensen, maar ook bedrijfstakken die sterk afhankelijk zijn van water, konden basistaken niet uitvoeren. De Watergroep, die verantwoordelijk is voor de distributie van water naar woningen en bedrijven, slaagde er vaak niet in om de hinder op korte termijn te beperken. Zo zijn er ook nu nog steeds meldingen vanuit deelgemeente Schepdaal over verminderde waterdruk. Burgemeester Willy Segers (N-VA) betreurt de watertoevoerproblemen en de aanhoudende impact. “Dilbeek dringt al jaren aan bij de verantwoordelijken van Farys om structurele oplossingen te bieden voor de oude hoofdwaterleiding die door onze gemeente loopt en waar Dilbeek afhankelijk van is voor de waterlevering. De afgelopen 5 jaar zijn er meermaals incidenten geweest met deze oude leiding. Dit heeft veel negatieve gevolgen voor veel Dilbekenaren. Ons geduld is op. Het is tijd dat er oplossingen aangereikt worden”.

Tegemoetkoming

Het Dilbeeks schepencollege stelt 3 concrete vragen. “In eerste instantie mag men het komen uitleggen op onze gemeenteraadscommissie, die publiek toegankelijk is, wat de oorzaken zijn van de problemen, hoe dit in de toekomst kan vermeden worden en wat er gebeurt in dergelijke situaties. In tweede instantie vragen wij een tegemoetkoming voor de getroffen inwoners. Tot slot wensen we een duidelijk actieplan van beide waterbedrijven om de watertoelevering ten allen tijde te garanderen”, besluit Segers.

De gemeente beklemtoont verder geen rechtstreekse impact te hebben op deze problematiek. Zij kunnen enkel maximaal aandringen op een structurele oplossing en de waterbedrijven voor hun verantwoordelijkheid stellen. Indien mensen nog steeds hinder ondervinden, wordt gevraagd om waterleverancier ‘De Watergroep’ rechtstreeks te contacteren op hun n

Topartikels bij Goeiedag.be
Meer kort nieuws