Voetwegen in Pedevallei worden herlegd

In Dilbeek is er een doorbraak in het omstreden dossier van de verlegging van drie voetwegen. De voetwegen 39, 40 (de Beekweg) en 45 in de Pedevallei in Itterbeek worden gedeeltelijk verlegd. Het dossier sleepte al vijf jaar aan.

De voetwegen liggen ten noorden van de Roomstraat in Itterbeek tussen de IJsbergstraat en het spoorwegviaduct.

De gemeenteraad keurde dinsdag het dossier goed om deze wegen meer noordelijk te leggen en zo de toegankelijkheid en de verbinding te vrijwaren.

Trage Wegen Dilbeek stond vooral kritisch tegen het afschaffen van de populaire Beekweg. Na de aanleg van het overstromingsgebied naast het Pedeviaduct, was de zuidelijk gelegen Beekweg in de oorspronkelijke toestand hersteld.

Klik op de kaart om te vergroten
Klik op de kaart om te vergroten

Een deel van voetweg 45 kwam in het overstromingsgebied te liggen, doch de provincie zorgde voor een alternatief via een iets zuidelijker gelegen grasdijk. Via een nieuwe houten brug konden wandelaars verder richting Sint-Gertrudis-Pede stappen.

Trage Wegen Dilbeek zag liever de bestaande en gebruikte paden geofficialiseerd, maar vond geen gehoor bij de instanties.

“De gedeeltelijke verlegging naar het noorden is nodig”, zegt schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebeur (N-VA). “Door de aanleg van een overstromingsgebied én omdat het tracé dat vandaag in gebruik is niet volledig samenvalt met een officieel tracé.”

“Zo loopt een deel van de huidige wandeling over privé-gronden die nooit deel hebben uitgemaakt van het historisch tracé. Omdat ze in elkaar overlopen en aantakken, hebben we de verlegging van de drie voetwegen gelijktijdig behandeld.”

Bij het dossier waren verschillende partijen betrokken: gemeente Dilbeek, Infrabel, de provincie en de betrokken aangelanden.

“Alle aangelanden gingen akkoord met de gedeeltelijke verlegging van de voetwegen. Na de goedkeuring van het dossier belandt het nu bij deputatie die een definitieve beslissing moet nemen”, aldus Quaghebeur.

“Het dossier sleept al heel lang aan. Er zijn dan ook veel verschillende en tegengestelde meningen over. Ik ben echter van oordeel dat we de meest haalbare oplossing naar voor hebben geschoven. Het huidige tracé loopt deels over privé gronden en ligt deels in overstromingsgebied. Om de toegankelijkheid en de verbinding te garanderen, moest het historische tracé deels verlegd worden.”

“Het belangrijkste voor het gemeentebestuur is dat de verbinding via de mooie Pedevallei gegarandeerd blijft zonder dat de doorgang bij regelmaat belemmerd wordt. Wij hopen dan ook op een gunstige beoordeling door de deputatie van de provincie.”

Het is onzeker of het dossier daarmee van de baan is. Trage Wegen Dilbeek kondigde eerder al aan dat het dan beroep zal aantekenen, waardoor het dossier verhuist naar de Vlaamse regering.