Bloembakken als snelheidsremmers in de Smissenbosstraat

Dilbeek pakt het probleem van overdreven snelheid in de Smissenbosstraat aan met een proefopstelling. Bewoners van de Smissenbosstraat vragen al lang om de snelheid in hun straat aan te pakken.

Ondanks de aanwezigheid van een aantal verkeersdrempels, tonen snelheidsmetingen aan dat de helft van de weggebruikers er te snel rijdt. Dat komt onder andere door de uitnodigend breedte van de weg.

Structurele ingrepen op korte termijn zijn er niet mogelijk. Daarom zullen er tussen de Vlaanderenlaan en de Lange Haagstraat snelheidsremmers worden geplaatst door middel van bloembakken.

Als blijkt dat de ingreep een positief effect heeft zullen de bloembakken vervangen worden door definitieve snelheidsremmers.