Dilbeek niet gespaard bij afschakelplan

Dilbeek heeft meer details bekendgemaakt over welke delen van de gemeente komende winter zouden kunnen afgeschakeld worden indien er zich een tekort aan elektriciteit zou voordoen. 

Het afschakelplan bestaat uit 6 schijven. Elke schijf is samengesteld uit een aantal zones. Bij een tekort aan elektriciteit, worden één of twee schijven afgeschakeld. Er wordt gestart met schijf 6, dan schijf 5,…

Door die beurtrol wordt niet altijd dezelfde gemeente getroffen bij elke noodzakelijke afschakeling. 

Dilbeek zit in schijf 5, uitgezonderd 1 elektriciteitscabine in Sint-Ulriks-Kapelle die is opgenomen in schijf 2.

Bij afschakeling van de gebieden in schijf 5 worden Schepdaal en Sint-Martens-Bodegem volledig afgeschakeld, Itterbeek en Sint-Ulriks-Kapelle grotendeels, Dilbeek voor één derde en Groot-Bijgaarden erg beperkt (zie kaart).

Op dit moment beschikken de gemeenten nog niet over de gegevens van welke elektriciteitscabines welke straten/huizen/bedrijven… voeden. Het is dus nog niet mogelijk om tot op het niveau van straten en huisnummers mee te delen wie al dan niet nog elektriciteit zal hebben.

Er is vooral onduidelijkheid in de deelgemeenten waar een gedeeltelijke afschakeling zal gebeuren. Zodra Dilbeek over deze informatie beschikt, wordt dit gecommuniceerd.

Afschakelingen, als die nodig zijn, worden een week op voorhand meegedeeld, zodat iedereen tijdig verwittigd kan worden en de nodige maatregelen kan nemen. De afschakeling zal enkel gebeuren tussen 17 en 20 uur.