Gratis ringmappen voor armen

Het sociaal tewerkstellingsproject vzw Televil is gestart met een project om arme mensen aan gratis schoolmateriaal te helpen, meer bepaald ringmappen.

‘We hebben een paar duizend mappen die ons geschonken werden door banken en andere bedrijven’, zegt Ingrid De Roo van Televil. Dat het project aanslaat mag duidelijk zijn: op een tiental dagen vlogen al 500 mappen de deur uit.

Het begin van het schooljaar is voor veel mensen enorm duur en daar speelt Televil op in met haar ‘ringmappen’-actie. ‘Een aantal bedrijven en banken hebben hun archieven gedigitaliseerd’, legt Ingrid De Roo van Televil uit.

‘Zij hebben hun ringmappen dus niet meer nodig en hebben die aan ons geschonken. Het gaat om enkele duizenden exemplaren. Die kosten toch doorgaans zowat vijf euro per stuk.’

Het project wordt gelanceerd in samenwerking met de OCMW’s die zich rond Brussel bevinden zoals in Grimbergen, Opwijk, Halle, Dilbeek, Zaventem en Sint-Pieters-Leeuw.

‘Arme mensen kunnen daar dus een gratis bon halen. Met die bon kunnen ze dan een of meerdere ringmappen gaan afhalen in de 5 kringwinkels van Televil.

Die liggen in de rand rond Brussel in onder meer in Vilvoorde, Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Opwijk. Het aantal exemplaren dat wordt weggeschonken wordt per persoon wel tot vijf ringmappen beperkt. Zodanig dat iedereen die er nood aan heeft van deze actie kan gebruikmaken.’

Intussen is de actie tien dagen oud en het succes overweldigend. ‘Het loopt gewoon storm’, vervolgt De Roo. ‘Al zowat 500 mappen zijn de deur uit. Zo’n groot succes na een paar dagen hadden we nu ook niet meteen verwacht. Het is echt onvoorstelbaar.’

Met de actie gaat Televil, dat zich in in de loop der jaren ontwikkelde tot een volwaardig tewerkstellingsproject binnen de sociale economie ‘back to the roots’.

‘Alle opbrengsten van Televil worden gebruikt voor maatschappelijke doelstellingen. Volgend jaar is er de de verjaring van de Milleniumdoelstellingen, waarin ook armoedebestrijding een prominente plaats heeft. We doen alles wat we kunnen om daar een steentje toe bij te dragen…’

‘Van bij de oprichting wilde Televil bijdragen aan een betere duurzame wereld waarin de mens centraal staat. Als VZW gebruiken we onze inkomsten uit de verkoop vooral voor het behoud en de creatie van arbeidsplaatsen voor mensen die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise