Mobiliteitsraad Dilbeek gaat voor nieuwe mobiliteitsplan

De gemeenteraad van Dilbeek gaf op voorstel van schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebeur (N-VA) groen licht voor de opmaak voor een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan.

Het oude plan dateerde van 2002 en ontbrak een gericht actieplan om een aantal knelpunten aan te pakken.

‘Op tien jaar tijd kwamen er heel wat uitdagingen bij’, zegt Stijn Quaghebeur.

‘Het nieuwe plan moet antwoorden geven voor concrete problemen: de uitbouw van een degelijk parkeerbeleid in verschillende kernen, de aanpak van sluipverkeer, een mogelijke hercategorisering van de wegen, eventuele aanpassing van de snelheidsregimes, de uitbouw van netwerken en routes voor fietsers, vrachtvervoer, auto’s en het inschakelen van trage wegen in (trage) mobiliteit.’

Dilbeek stelt begin volgend jaar een partner aan die samen met de gemeente én de inwoners de knelpunten benoemt en vervolgens naar antwoorden zoekt.

Voor de opmaak van het plan zal de dienst mobiliteit een beroep kunnen doen op het advies van de pas opgestarte mobiliteitsraad.

Er waren heel wat geïnteresseerden om daaraan deel te nemen en intussen werd een groep van vijf burgers, zes vertegenwoordigers van de andere adviesraden en een vertegenwoordiger voor de scholen officieel bekrachtigd als nieuwe adviesraad.

De vijf geïnteresseerde vrijwilligers hebben allemaal ervaring in infrastructuurwerken en mobiliteit.

‘Met deze nieuwe adviesraad en de goedkeuring door de gemeenteraad zijn belangrijke stappen gezet in de uitbouw van een gedragen mobiliteitsbeleid, aangepast aan de noden van vandaag’, besluit Quaghebeur.