Dilbeek en Natuurpunt werken samen

De goede samenwerking van de gemeente en Natuurpunt Dilbeek is nu ook vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

‘De aankoop, het beheer en de inrichting van groen- en natuurgebieden verloopt al jaren in een vlot overleg’, benadrukt schepen van milieu Karel De Ridder.

‘Om die samenwerking te bestendigen en op elkaar af te stemmen in de toekomst, is er nu een officieel samenwerkingsakoord.’

Zo zal bij de aankoop van nieuwe percelen door Natuurpunt, onderzocht worden of de gemeente partner kan zijn voor de inrichting, bijvoorbeeld door aankoop van plantgoed en materiaal.

Bovendien worden in 2014 door Pro Natura 200 werkuren voorzien voor beheerwerken op percelen van Natuurpunt.

Ook voor het organiseren en promoten van activiteiten worden de handen in elkaar geslagen.

Natuurpunt adviseert het gemeentebestuur bij natuurprojecten en werkt ook mee aan gemeentelijke initiatieven zoals de Dag van het Park, de Week van het Bos, de Dag van de Biodiversiteit.

Via de website www.natuurpunt-dilbeek.be vind je meer informatie over de werking van Natuurpunt Dilbeek.

BANNER DILBEEK