Verwarming Westrand beter regelbaar

Komende winter wordt de temperatuur in Westrand beter geregeld. Een vernieuwde verwarmingsinstallatie moet er voor zorgen dat het niet langer te koud of te warm is in de lokalen.

Dat euvel was een bekend fenomeen geworden in het cultuurcentrum. Technici regelden manueel de oude stookketels bij, maar dat had niet altijd het gewenste resultaat. Heel het gebouw kreeg immers dezelfde verwarmingsimpuls, ongeacht of het om een groot of een klein lokaal ging.

Door de moeilijke regeling van de temperatuur en de slechte isolatie van het gebouw, liepen de stookkosten enorm op. Nadat eerder al het buitenschrijnwerk en de gevel beter werden geĂŻsoleerd, werd dit jaar de stookplaats onder handen genomen. Dit dateerde nog uit de beginjaren, nu veertig jaar geleden.

Begin 2013 werden de oude stookketels vervangen door twee nieuwe gascondensatieketels in cascade en werden ook de regelpompen vernieuwd. Deze vervanging gebeurde door Cofely Services als onderdeel van het onderhoudscontract voor Westrand.

Daarop organiseerde het gemeentebestuur ook een prijsvraag voor de vernieuwing van de sturing van de verwarmingsinstallatie. Tijdens de zomermaanden werd dit deel van de renovatie uitgevoerd door de firma Van Braeckel voor een totaal bedrag van 49.315 euro.

Proefperiode

Voor het eerst kunnen nu de verwarmings- en ventilatiekringen naar de verschillende gebouwdelen (theaterzaal, feestzaal, cafetaria,
) apart aangestuurd worden. De weersafhankelijke temperatuursregeling kan online optimaal worden aangepast aan het gebruik van de lokalen.

Deze investeringen betekenen niet alleen een grote stap vooruit in het gebruikerscomfort maar moeten ook een aanzienlijke energiebesparing opleveren. De volgende wintermaanden vormen nog een proefperiode om een optimale afstelling van het systeem te bereiken.

Tegelijk wordt de procedure voorbereid voor het isoleren van het dak. Tenslotte werd, vlak voor de viering van 40 jaar Westrand, eindelijk de nieuwe verlichting voor de parking geplaatst. Die was al even besteld en zorgt voor een groter veiligheidsgevoel.