Getouwtrek om Hopmarkt duurt voort

Het gemeentebestuur plant een open commissievergadering over het Hopmarktdossier op woensdag 16 oktober om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Het gaat vooral om een administratieve en juridische toelichting over de stand van zaken. De vraag om een commissievergadering was al enkele keren gesteld tijdens de gemeenteraad, omdat nogal wat nieuwe gemeenteraadsleden het dossier onvoldoende kennen.

Het juridische getouwtrek tussen de nv Asse Hopmarkt, promotor van het omstreden project, en het buurtcomité Alternatief Hopmarkt Asse (AHA) is intussen nog lang niet ten einde.

Na de vernietiging van de eerste bouwvergunning en de weigering van de tweede bouwvergunning, is de nv Asse Hopmarkt, alvast in cassatie gegaan tegen de vernietiging van de eerste vergunning. Een uitspraak wordt binnen zes maand verwacht. Het afgeslankte tweede plan, dat door de provincie werd geweigerd, lijkt intussen begraven, al is ook dat niet definitief.

Drie scenario’s

De projectontwikkelaar overweegt drie scenario’s, de gemeente wacht op een beslissing van de raad van beheer van de nv. AHA roept het bestuur op om nu werk te maken van een realistisch Hopmarktproject en de bestaande overeenkomst met de nv Asse Hopmarkt te verbreken.

‘Om met vrije handen een nieuw project te realiseren waar de Assenaar wel achterstaat’, stelt het comité. Volgens adviezen die AHA zelf inwon, kan een verbreking zonder dat de gemeente tot een schadevergoeding wordt veroordeeld.

Intussen verzandde een vermeende poging van de promotor om AHA uit te kopen in een welles-nietesdiscussie.

Het gemeentebestuur ontkent in elk geval op de hoogte te zijn van enig voorstel van dading en heeft de nv Asse Hopmarkt om uitleg gevraagd. 

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk