Verbindend project voor Denderleeuw

In Welle stelde burgemeester Jo Fonck het ‘Project Denderleeuw’ voor, een verbindend project over de partijgrenzen heen. “Er is genoeg geruzied en op verdeeldheid gespeeld,” stelde Fonck, “dat de tijd rijp is voor een project dat Denderleeuw verenigt in plaats van verdeelt”.

Zo ontstond ‘LvB Project Denderleeuw’ dat over een jaar naar de kiezer trekt met gekende namen maar ook verrassingen als Mentissa Aziza (winnares van The Voice Kids) en ondernemer Guy Valckenier. Ook sportfiguur Jochen Baert maakt deel uit van de nieuwe lijst.

“Wij willen mensen verbinden over de grenzen van de politieke partijen heen,” zegt huidig burgemeester Jo Fonck. Mentisssa Aziza (18) won twee jaar geleden The Voice Kids op VTM: “Ook jongeren moeten interesse betonen voor de politiek. Ik wil de stem van die jongeren laten horen”.

Guy Valckenier van Garage Valckenier: “Ondernemen is hard werken maar ook mensen samenbrengen. Dat geldt ook voor de politiek. De mensen zitten niet te wachten op verdeeldheid en ruzie. Daarom geloof ik in dit verbindend project”.

Vervolgens werd de naam “LvB Project Denderleeuw” voorgesteld, evenals het logo in actuele kleuren. De traditionele partijkleuren werden handig vermeden om nogmaals te beklemtonen dat dit niet een coalitielijst is maar een nieuw project dat Denderleeuw op een warme en eendrachtige manier wil besturen. De meer dan drie honderd aanwezigen onthaalden de kandidaten die hun schouders onder het project zetten op een warm applaus.

Topartikels editie Ninove-Dender