De Dier en Scheerlinck voorlopig geschorst in N-VA-bestuur

De partijraad van N-VA heeft burgemeester Jan De Dier en schepen Erna Scheerlinck voorlopig geschorst als bestuursleden van N-VA Denderleeuw.

Het gaat om een voorlopige maatregel in afwachting van het standpunt dat de nationale verzoenings- en tuchtcommissie van N-VA in de komende weken zal innemen in het geschil. De definitieve beslissing komt toe aan de nationale partijraad van N-VA. Die uitspraak is gepland op 10 oktober.

Tussen de N-VA van Denderleeuw en De Dier en Scheerlinck botert het al enkele maanden niet goed meer nadat de N-VA aankondigde dat het geen beroep meer zou aantekenen tegen een nieuwe beslissing van de gemeenteraad om de gemeente onbestuurbaar te verklaren.

De Dier en Scheerlinck kondigden intussen de oprichting aan van hun eigen beweging Duurzaam Vlaams Denderleeuw (DVD), die bovendien een eetfestijn houdt op dezelfde dag van het hespenfestijn van de N-VA (dat weliswaar twee dagen duurt).

Door de schorsing mogen De Dier en Scheerlinck de volgende vier maanden de vergaderingen van het lokale N-VA-bestuur niet bijwonen.

Beiden riskeren uit de partij te worden gezet.