Rioleringswerken in Denderleeuw starten deze zomer

Aquafin en de gemeente Denderleeuw starten komende de zomer met rioleringswerken in de Lindestraat. De voorbereidende werken starten volgende week.

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 500 inwoners uit Denderleeuw bijkomend aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Liedekerke. Het afvalwater belandt nu nog ongezuiverd in de Iddergemse waterloop.

‘Vanaf de Peugeot garage op de Steenweg zal het afvalwater via een pompstation en persleiding getransporteerd worden naar de Lindestraat’, zegt Gertjan Winten, projectmanager van Aquafin.

‘In de Lindestraat wordt een volledig gescheiden stelsel aangelegd tot aan de spoorweg. Het afvalwater wordt aangesloten op de bestaande collector, het regenwater wordt afgevoerd naar de waterloop. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om de wegenis van de Lindestraat volledig te vernieuwen.’

De eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal hen adviseren over hoe deze afkoppeling het best gebeurt.

‘Vanaf volgende week voeren de nutsmaatschappijen de nodige voorbereidende werken uit. Deze werken duren tot de zomer zodat na het bouwverlof gestart kan worden met de rioleringswerken en de heraanleg van de Lindestraat’.

De aannemer start wel al voor het bouwverlof met de werken aan het pompstation in de Steenweg.

Op woensdag 25 maart organiseren de gemeente en projectpartners een infoavond waarop de geplande werken en fasering verder worden toegelicht.

Deze infoavond heeft plaats om 19 uur in zaal Lindenveld, Stadionlaan 5 in Denderleeuw.