Opnieuw incidentrijke gemeenteraad in Denderleeuw

De gemeenteraad van Denderleeuw draaide dinsdag opnieuw uit op een incidentrijke vertoning.

De zitting startte met een mededeling van de CD&V-fractie waarbij schepen Jan De Nul een oproep deed aan Vlaams minister Homans om zo vlug mogelijk een beslissing te nemen in verband met de politieke crisis in Denderleeuw.

De gouverneur hoorde een week geleden alle meerderheidspartijen en moet nu zijn verslag overmaken aan het kabinet Homans. ‘Het verslag nog langer laten liggen is een verder gijzelen van onze gemeente en haar inwoners’, aldus De Nul.

De Nul nam ook de N-VA op de korrel omdat die ‘bewust de negatieve beeldvorming over het functioneren van de CD&V-fractie verder blijft aanwakkeren in de pers’. ‘Dat behoort tot de bewuste operatie imago-beschadiging, een spel dat men blijkbaar naar alles en iedereen zeer graag speelt’, stelde de schepen.

Vervolgens vroeg fractieleider Jürgen Ruysseveldt (SP.A-Open) om 28 van de 33 agendapunten in de open zitting collectief te behandelen. Hij vroeg daarover de stemming. De fractie argumenteerde dat deze vraag moest gezien worden in het kader van de staat van onbestuurbaarheid waarin de gemeente Denderleeuw zich bevindt.

Ook over de agenda zelf rees onenigheid, want er bleken drie verschillende versies van de agenda te circuleren.

De N-VA en Vlaams Belang waren het niet eens met een collectieve stemming.

Voorzitter Geert Van Cauter (N-VA) stelde dat hij zich had bevraagd en dat de wet bepaalt dat als minstens één raadslid verzoekt om de agenda punt per punt te behandelen, dit zo moet gebeuren, los van wat een meerderheid van de gemeenteraad bepaalt. ‘Als u daar niet mee akkoord bent, moet u maar klacht indienen’, richtte hij zich tot SP.A-Open.

Daarop ontspon zich een oeverloze discussie over de vraag of de gemeenteraad al of niet zelf kon beslissen of de punten collectief kunnen worden behandeld. Ook na een schorsing van een tiental minuten kwam men er nog steeds niet uit. Toen Van Cauter de agenda punt per punt wilde aanvangen werd hem dit onmogelijk gemaakt door SP.A-Open en CD&V. Uiteindelijk besliste een moegetergde voorzitter om zelf op te stappen, daarin gevolgd door de hele N-VA-fractie. Ook de drie raadsleden van Vlaams Belang konden de vertoning niet meer aanzien en stapten op.

Na een nieuwe schorsing werd de raad hernomen zonder de raadsleden van N-VA en VB. Jan De Nul nam als raadslid met de meeste anciënniteit het voorzitterschap waar. Heel even kwam burgemeester Jan De Dier (N-VA) nog terug, maar De Nul stelde dat al werd genotuleerd dat De Dier de vergadering had verlaten en dat hij dus niet meer mocht deelnemen aan de raad. Daarop stapte De Dier opnieuw op.

Uiteindelijk werden 28 agendapunten collectief weggestemd door SP.A-Open, CD&V en raadslid Marleen Buydens. Schepen Geert van Schelvergem en raadslid Guy Van Dalem (Open VLD-Plus) stemden voor.

Vijf agendapunten – waaronder het subsidiedossier voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool van Iddergem en de financiële verdeelsleutel voor de toekomstige brandweerzone Zuid-Oost – werden goedgekeurd door de fractie Open VLD-Plus, waarbij de SP.A-Open, CD&V en Buydens niet deelnamen aan de stemming.

De openbare zitting werd afgesloten met een oproep van raadslid Jo Fonck (SP.A-Open) waarin hij de hoop uitdrukte dat er snel een doorbraak zou komen in de patstelling waarin Denderleeuw zich bevindt.