Speelplein Awimbalieje verhuist naar De Nayerstraat in Denderleeuw

Vanaf de zomervakantie 2015 trekt het speeldorp van het Denderleeuwse Speelplein Awimbalieje naar de basisschool en middenschool van het Koninklijk Atheneum Denderleeuw in de De Nayerstraat.

Door het enorme succes van de speelpleinwerking is de gemeenteschool van Welle te klein geworden en dringt een verhuis zich op.

De directies van de basis- en middenschool van het KAD werden bereid gevonden om Speelplein Awimbalieje onderdak te bieden.   

Maandagavond bezocht de stuurgroep Speelpleinwerking de nieuwe locatie (foto).

‘Iedereen was het erover eens dat de terreinen van beide scholen in de De Nayerstraat beter geschikt zijn voor de speelpleinwerking’, stelt jeugdschepen Sofie Renders (CD&V).

‘Net als in Welle is de infrastructuur op maat van de kinderen, maar er is meer ruimte, zowel binnen als buiten.’

‘Afgelopen zomervakantie bezochten gemiddeld 160 kinderen per dag ons speelplein. In 2013 was dat gemiddeld 128 kinderen per dag en in 2012 90 kinderen per dag. De speelpleinwerking blijft dus jaar na jaar groeien.’

Laagdrempelig

Denderleeuw bereikte afgelopen zomervakantie 666 kinderen, samen goed voor 3.856 inschrijvingen.

‘Omdat de drempel naar de speelpleinwerking laag is bereiken we ook veel maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De deelnameprijs is goedkoop en vooraf  inschrijven hoeft niet.’

‘Ook de tieners, traditioneel nog zo’n moeilijk te bereiken doelgroep voor de jeugddiensten, vonden de weg naar Speelplein Awimbalieje:  de tienerwerking voor de 12- tot 15-jarigen, geïntroduceerd tijdens de zomer van 2014, mocht dagelijks 15 tot 25 deelnemers ontvangen.’

Ouders tevreden

Uit een tevredenheidsmeting bleek dat ook de ouders enorm tevreden zijn over de speelpleinwerking.

‘Ouders kiezen voor de speelpleinwerking omwille van de goede opvangformule, de kwaliteit van de activiteiten en de uitstekende werking van de enthousiaste animatorenploeg’, aldus Renders.

‘Ook werd duidelijk dat de kinderen graag uit eigen beweging komen, ook al is er geen nood aan opvang. Met dit laatste vullen we dus zeker de doelstelling vanuit de jeugddienst in om in een leuk speelaanbod te voorzien tijdens de vakanties.’

Geluidshinder

De keuze voor de nieuwe locatie werd ook mede ingegeven door klachten van buurtbewoners over de (geluids-)hinder.

‘De twee weken rust die ingebouwd werden, volstonden dan ook niet meer om aan de verzuchtingen van de buurtbewoners tegemoet te komen. Daarom zochten we een nieuwe locatie die niet alleen groter is, maar waar ook de hinder kan beperkt worden.’

‘We zijn enorm verheugd dat we die gevonden hebben in de basis- en middenschool van het KAD en dat beide directies de speelpleinwerking een warm hart toedragen.’