Toch milieuvergunning voor biovergister Rendac (+ video)

Het kadaververwerkend bedrijf Rendac uit Denderleeuw krijgt nu toch een milieuvergunning voor een biovergister.

Vlaams minister voor Milieu Joke Schauvliege (CD&V) gaf midden juli, toen ze nog minister in lopende zaken was van de vorige Vlaamse regering, in beroep een milieuvergunning aan Rendac en het zusterbedrijf Eco-Vion voor een biovergister op de fabrieksterreinen in Denderleeuw.

De installatie moet jaarlijks 100.000 ton slib en keukenresten vergisten met de bedoeling de hele fabriekssite van groene stroom te voorzien. Een vergelijkbare vergister is al enkele jaren actief in het Nederlandse Son (boven Eindhoven) bij Rendac Nederland (foto boven).

De milieuvergunning werd al 2,5 jaar aangevochten door het actiecomité Wacostad uit Teralfene (Affligem) en Denderleeuw, samen met zeven buurtbewoners.

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen had de vergunning begin 2013 geweigerd. Schauvliege wachtte ruim vijftien maand om in beroep een uitspraak te doen. De minister baseert zich voor haar beslissing op het feit dat Rendac in 2013 en 2014 minder geuroverlastdagen liet optekenen dan in 2012.

‘We betreuren dat de minister in dit dossier toch nog een beslissing nam in lopende zaken’, zegt Leen Steenhoudt van Wacostad. ‘We kunnen theoretisch nog beroep aantekenen bij de Raad van State, maar we moeten realistisch zijn: dat kost zeer veel geld en de kans op succes is heel erg klein.’View Post

Het gemeentebestuur van Denderleeuw zal zich binnenkort ook moeten uitspreken over de bouwvergunning. ‘Zolang er geen milieuvergunning kon Denderleeuw de bouwvergunning afhouden, maar ik vermoed dat Rendac nu een tandje zal bijsteken om die vergunning zo snel mogelijk in orde te krijgen’, aldus Steenhoudt.

Rendac zelf houdt voor het project nog een slag om de arm. ‘Het economisch model is vandaag niet meer hetzelfde als in 2011. We moeten eerst nog de mogelijke in- en outputstromen herberekenen’, zegt algemeen directeur Karel Vermassen.