Drevensveld wordt toch geen parkgebied (+ video)

De gemeenteraad van Denderleeuw besliste donderdag, meerderheid tegen oppositie, om de uitgangspunten voor het opmaken van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Drevensveld te wijzigen.

Het Drevensveld in Welle is het groene binnengebied – momenteel hoofdzakelijk weide – tussen de Kerkstraat, Drieselken, Kattestraat en Kersenweg.

Het dossier is al tientallen jaren omstreden en politiek beladen. Volgens het BPA uit 1981 is het binnengebied woongebied, maar twee jaar geleden stemde de toenmalige gemeenteraad met een wisselmeerderheid om een RUP op te starten waarbij dat binnengebied zou worden omgevormd tot parkgebied.

Volgens de huidige meerderheid maakt die omvorming tot parkgebied echter geen schijn van kans, wegens in strijd met het richtinggevende gedeelte in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) en het Gewestplan.

Geen parkgebied meer

In de uitgangspunten die nu werden gestemd is de omvorming tot parkgebied dan ook verdwenen en dat is zeer tegen de zin van het buurtcomité Drevensveld.

Dat buurtcomité, dat met een twintigtal bewoners afzakte naar de gemeenteraad, vermoedt een verborgen agenda van de meerderheid om het gebied toch vol te bouwen, waarbij bovendien aan de tuinen van de bewoners zal worden geraakt.

Volgens schepen Erna Scheerlinck (N-VA) is de enige bedoeling voor de aanzet tot het RUP echter het brandveilig maken van de schoolomgeving in de Kerkstraat, iets waar de brandweer van Denderleeuw al tien jaar sterk op aandringt.

Bij gebrek aan een voldoende brede brandweg is het grootste deel van de school gewoon onbereikbaar voor de brandweer. ‘Deze brandweg kan enkel worden aangelegd mits een aanzet te geven tot het RUP Drevensveld’, aldus Scheerlinck.

Kleinschalig sociaal woonproject

Tijdens de gemeenteraad kwam raadslid Pierre Boschmans (N-VA) met een amendement naar boven waarbij de tekst van de uitgangspunten naar eigen zeggen werd verfijnd.

Zo is er – naast de passage over de brandweg voor de school – ook sprake van ‘het realiseren van een kleinschalig woonproject langs de noordzijde Drevensveld ter hoogte van de Kersenweg aansluitend bij de dorpskom van Welle, met prioriteit voor bejaarden en/of gehandicaptenvoorziening (zachte zorgsector)’.

Andere uitgangspunten zijn om ‘minimaal of niet te raken aan de tuinen van de percelen van de buurtbewoners’, de bestaande stedenbouwkundige voorschriften voor het volledige plangebied te actualiseren en ‘het resterend gedeelte te vrijwaren van verdere ontwikkeling/bebouwing’.

Omdat het amendement pas ter zitting werd uitgedeeld vroeg de oppositie het punt uit te stellen, maar daar wilde de meerderheid niet op ingaan. De raad werd even geschorst om de fracties de kans te geven te overleggen. Het amendement werd uiteindelijk goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie.

‘Mislukt excuus’

Volgens het buurtcomité laten deze omschrijvingen de meerderheid te veel ruimte om ‘gewoon hun zin te doen’.

‘Het is duidelijk dat die noodzakelijke brandweg, die we uiteraard verdedigen, wordt gebruikt als een mislukt excuus om alles te ontwikkelen’, zegt woordvoerder Steven Debruyn.

Debruyn roept de meerderheid op om eerst met het buurtcomité te spreken. ‘Dat ze de ideeën eerst met ons doorspreken. We willen ons best realistisch opstellen. Als de meerderheid meent wat ze zegt, laat ons dat dan heel concreet formuleren en dan is de discussie onmiddellijk gesloten.’