Asse mag zich officieel een kindvriendelijke gemeente noemen

Anderhalf jaar na de start van het jongerenparticipatietraject JONK mag de gemeente Asse zich nu officieel zes jaar lang een kindvriendelijke gemeente noemen. “Maar liefst een op drie Assenaren is jonger dan 24 jaar, ons werk is dus nog niet af.”

22 lokale besturen kregen deze week het label van Kindvriendelijke Stad of Gemeente en Asse is er daar een van. In december 2022 startte Asse met het intense traject dat tot dit label leidde. Het traject startte met een analyse over hoe kindvriendelijk het huidige beleid is. Wat loopt goed in Asse en wat kan beter? Na een diepgaande data-analyse organiseerde het bestuur een bevraging voor de hele bevolking, met een extra focus op kinderen en jongeren.

Onder de noemer ‘JONK en veel te zeggen’ onderzocht de gemeente Asse wat er leeft bij kinderen en jongeren. “Via een chat-bot stelden we een aantal vragen over thema’s zoals vrije tijd, school, mobiliteit, veiligheid, wonen en mentaal welzijn. Om de bevraging bij deze jonge doelgroep te promoten, werkten we samen met alle Assese scholen en de jongerenreporters van JONK. Ze maakten een aantal filmpjes voor sociale media en lanceerden ook de 214-challenge als ludieke actie voor het thema mobiliteit”, verduidelijkt Isabelle Rombauts, diensthoofd Jeugd van Asse.

Dat het belangrijk is om de stem van kinderen en jongeren in Asse te horen, blijkt ook uit de cijfers. Want maar liefst een op drie Assenaren is jonger dan 24 jaar. De jongerenenquête werd ingevuld door 1.653 jongeren tussen 8 en 18 jaar, 197 kinderen en jongeren namen actief deel aan gesprekken rond bepaalde thema’s in kleinere groepen. Daaruit werd een visie op een kindvriendelijk Asse ontwikkeld.

Vanuit deze visie werd vervolgens een strategische nota opgemaakt, met een aantal doelstellingen en concrete voorstellen voor de komende jaren. De nota is een aanzet om Asse nog meer kind- en jeugdvriendelijk te maken. “We willen een gemeente zijn waar alle kinderen en jongeren zich vrij en veilig voelen om bij elkaar te komen en te spelen, te babbelen, samen te zijn. Deze nota zal nooit ‘af’ zijn, omdat de leefwereld van kinderen en jongeren snel en voortdurend wisselt”, zegt schepen van Jeugd Johan De Rop (N-VA).

De groep kinderen en jongeren in Asse is zeer divers. Een deel ervan organiseert zich in het sterk uitgebouwde verenigingsleven, maar een grote groep organiseert zich niet of anders. Het huidige en toekomstige gemeentebestuur wacht nu de uitdaging om voor die brede groep een gepast beleid uit te werken. “Het is goed dat we samen met het Huis van het Kind  ook het aspect mentaal welzijn en kinderarmoede mee oppikken”, vult schepen van Sociale Zaken Katleen Meersseman (N-VA) aan. “Dit is geen eindpunt, integendeel. In september openen we een nieuw Overkop-huis in het nieuwe ‘t Gezel in Zellik. En met het jeugdhuis en de nabijgelegen gemeentetuin komt er ook een fysieke plek voor kinderen en jongeren.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk