Lode Pletinckx dook in oudste ambtelijke teksten van Asse

Assenaar Lode Pletinckx (84) schreef al heel wat bijdragen over het Asses dialect. Nu verdiepte de dialectkenner zich in de drie oudste ambtelijke teksten uit Asse die momenteel bekend zijn.

“Het gaat om twee pachtbrieven met betrekking tot landerijen in het gehucht Koudertaveerne uit 1296 en een rekening van het Gasthuis uit 1299. De teksten gaan dus 725 jaar terug in de tijd”, zegt Lode Pletinckx. Hij ontdekte de teksten niet zelf in het Rijksarchief Leuven, ze waren al eerder bekend. In deze diplomatische uitgave, waarin de originele teksten werden opgenomen alsook een hedendaagse vertaling, duikt Lode Pletinckx dieper in wat de oudste teksten uit Asse moeten zijn. “Veel onderzoek werd er nog niet naar gedaan. Deze studie bracht enkele nieuwe dingen aan het licht.”

Zo kwam Lode Pletinckx tot enkele opvallende vaststellingen over het Oud Gasthuis van Asse. “Het Gasthuis werd vermoedelijk gesticht door hertog Jan van Brabant en was bedoeld voor gegoede mensen. Bovendien vermoed ik dat het Gasthuis in 1299 dienst deed als leprozenhuis, een verzorgingstehuis voor melaatsen. Ik haal verschillende elementen uit de tekst om de stelling te staven”, aldus Lode Pletinckx.

Daarnaast waren de teksten voor hem als taalkundige zeer interessant. “Het zijn de oudste gevonden teksten in het Brabants en zijn bijzonder waardevol. Omdat ze origineel, gelokaliseerd en gedateerd zijn, bevatten ze enkele kenmerken van het Brabants en zijn het zeer interessante teksten om als taalkundige te analyseren.

Lode Pletinckx bundelde zijn bevindingen in het boekje De oudste ambtelijke teksten in het Nederlands uit Asse. Dankzij de vertaling van de drie teksten die Luc Van Durme maakte en die ook in het boekje is terug te vinden, kan iedereen aan de slag met de teksten. “Er staan heel wat oude persoons- en familienamen in de tekst, ideaal voor wie bezig is met familiegeschiedenis. En er duiken ook heel wat Assese plaatsnamen op die we vandaag nog kennen. Deze oude teksten wijzen erop dat Asse in de dertiende eeuw al een vrij belangrijke plek geweest moet zijn.”

Het boek is vanaf 15 november te koop in het cultuurcentrum, het gemeentehuis en de bibliotheek en kost 25 euro.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk