Gemeentebestuur laat gerechtelijke procedure tegen milieuvervuiler vallen, oppositie is furieus

Oppositiepartij Anders is niet te spreken over de overeenkomst die de gemeente Asse wil sluiten met de firma NV Vlaeminck en Zoon. Die firma gebruikt een terrein in de Mollemse industriezone al jarenlang als stortplaats zonder vergunning.

De Grimbergse firma Vlaeminck en Zoon is gespecialiseerd in grond- en afbraakwerken. Al jarenlang gebruikt de firma een terrein in de Mollemse industriezone als werfterrein en stortplaats zonder daarvoor over de nodige vergunningen te beschikken. Er werden dan ook al meerdere milieumisdrijven vastgesteld. 

In mei 2021 legde de burgemeester al enkele bestuurlijke maatregelen op. Zo werd het terrein al verzegeld maar werd het zegel gewoon verbroken. Een stakingsbevel, waarbij alle activiteiten moesten worden stopgezet, alle voertuigen, gevaarlijke producten, gestorte grond en gestockeerde goederen en afvalstoffen moesten worden verwijderd, werd evenmin nageleefd. Ook de vraag om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren en het perceel in oorspronkelijke staat te herstellen, werd nog niet uitgevoerd.

Omdat de gemeente vaststelde dat de maatregelen niet werden nageleefd, werd een dwangsom van 65.000 euro gestuurd naar NV Vlaeminck en Zoon. De firma tekende bezwaar aan waardoor het gemeentebestuur afgelopen zomer een gerechtelijke procedure startte om de dwangsom in te vorderen. 

De verbazing was dan ook groot dat het gemeentebestuur tijdens de laatste gemeenteraad een dading met de firma voorstelde. Daarin staat dat de firma tegen 30 november zal stoppen met alle stedenbouwkundige- en milieumisdrijven en het perceel integraal zal herstellen. De firma zal ook 5.000 euro betalen aan de gemeente Asse. In ruil zal het gemeentebestuur de gerechtelijke procedure om de dwangsom van 65.000 euro in te vorderen, laten vallen.

“Laten we dit zomaar passeren? Deze firma treedt al jarenlang de milieuwetgeving met de voeten”, klinkt het bij Niel Delgouffe (Anders). “Want het gaat hier niet over een futiliteit. Onze diensten hebben al meerdere pv’s opgesteld en vastgesteld dat de milieuwet overtreden wordt. De dwangsom die werd opgelegd, is al bijzonder weinig. En nu komt deze firma er vanaf met slechts 5.000 euro en de belofte dat ze zich eindelijk aan de regels zullen houden. Daarmee zijn niet eens alle kosten betaald die gemaakt werden. Is dat het signaal dat we geven aan andere firma’s die wel correct werken? Iemand die een keer een vuilniszak verkeerd zet, wordt veel zwaarder beboet.”

Volgens Milieuschepen Peter Verbiest (N-VA) is het niet de bedoeling om geld te verdienen aan dit dossier, wel om dit opgelost te krijgen. “Dit probleem sleept al sinds 2010 aan, nu hebben we de garantie dat het perceel opgekuist raakt. En indien de dading niet nageleefd wordt, worden de procedures opnieuw verdergezet.”

Na de discussie werd het punt alsnog uitgesteld door de meerderheid zodat de dading nog eens herbekeken kan worden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk