Gemeente Asse start voorbereidende werken trajectcontroles. Controles van start in voorjaar 2024.

Op woensdag 8 november start de firma Trafiroad met de voorbereidende werken voor het trajectcontrolesysteem dat het gemeentebestuur in augustus 2023 goedkeurde. De camera’s zullen pas in het voorjaar van 2024 in gebruik genomen worden, na een uitgebreide communicatiecampagne.

In het voorjaar van 2024 start het gemeentebestuur met trajectcontroles op zone 30 en tonnage 3,5 ton (met uitzondering van laden en lossen, busdiensten, landbouwvoertuigen, …) in het centrum en de deelgemeenten van Asse. Deze trajectcontroles kenden een groot draagvlak in burgerbevragingen over mobiliteit en verkeersveiligheid. Ze werden vastgelegd na overleg en met goedkeuring van alle fracties vertegenwoordigd binnen de gemeenteraad.

Technische voorbereiding

Ondanks het feit dat de camera’s pas in het voorjaar van 2024 in gebruik genomen worden, plaatst Trafiroad nu al de palen en camera’s. Daarna worden ze technisch klaargemaakt (aansluiten op het net, ijken, testen, …) en worden de nodige wegmarkeringen en signalisatie aangebracht. Dit om de zones 30 duidelijk aan te kondigen en bestuurders te sensibiliseren. Het is dan ook de bedoeling dat alle weggebruikers de snelheidsbeperkingen respecteren en zo de veiligheid steeds gevrijwaard blijft.

Trajecten

Het trajectcontrolesysteem zal initieel voor de volgende trajecten gelden:

  • Traject 1: Kobbegem, van Ganzenbos 14 t.e.m. Mandenmakersstraat 5;
  • Traject 2: Relegem, van Dorpsstraat 4 t.e.m. Poverstraat 4;
  • Traject 3: Bekkerzeel, van Schutstraat 17 t.e.m. Boterberg 34;
  • Traject 4: Asbeek, van Asbeekstraat 7 t.e.m. Kespier 2 en van Kespier 75 t.e.m. kruising Beekstraat;
  • Traject 5: Zellik, van Brusselsesteenweg 495 t.e.m. Brusselsesteenweg 686;
  • Traject 6: Asse-centrum, van Muurveld 55 t.e.m. Boekfos 41 en van kruising Muurveld tot en met Bloklaan 2;
  • Traject 7: Mollem, van Kasteelstraat 14 tot Kasteelstraat 62.

In eerste instantie focust het bestuur op bovenstaande dorpskernen omwille van de activiteiten en functies die er zijn, zoals onderwijs en fietsroutes. Ook de hoge concentratie aan en combinatie van actieve weggebruikers en gemotoriseerd verkeer, de aansluiting met woonwijken en de bestaande infrastructuur spelen een rol.

Naast deze permanente trajectcontroles wordt ook op andere plaatsen de snelheid nog steeds actief gecontroleerd, bijvoorbeeld met mobiele flitscamera’s.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk