’t Luikertje heeft nieuwe speelplaats

Bij de ’t Luikertje, de Vrije Basisschool te Nijverseel, is men op 1 september 2023 begonnen met een bouwproject dat uit drie fazen bestaat. Er is de aanleg van een nieuwe speelplaats en de realisatie van een nieuwbouw , zijnde een verdieping op een reeds vroeger gerealiseerd gebouw. Tot slot staat ook nog het vernieuwen van de twee al bestaande speelplaatsen op het programma, met als doel een doorgedreven vergroening door de aanplanting van bomen en struiken.

De eerste fase, de nieuwe speelplaats, op een aangekocht stuk landbouwgrond naast de school, is ondertussen afgerond. Op 6 november werd die nieuwe speelruimte, voorbehouden aan de leerlingen van de lagere school, officieel in gebruik genomen.

Deze speelplaats, die 500m² groot is, bevat een overkapping van 15 op 5m. De nieuwe realisatie bestaat uit een speelgedeelte van waterdoorlatende groene rubbertegels, een basketbal- en volleybalplein. Er is de groene zone met betoncirkel als zitplaatsen. Centraal staat daar een hoogstamboom. Tot slot is er ook een kruiptunnel en twee bloemenweiden.

Deze speelplaats is omgeven door struiken en een houten omheining om de overlast voor de buren te beperken. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk