Deze twee ontbrekende schakels brengen voltooiing van fietssnelweg F212 weer wat dichterbij

De bouw van een wandel- en fietstunnel onder het station van Asse en de N9 én de bouw van een fietsersbrug over de N9 moet enkele ontbrekende schakels van de fietssnelweg F212 wegnemen. Beide projecten zijn momenteel in openbaar onderzoek.

De fietssnelweg F212 loopt langs de spoorlijn Dendermonde-Jette in Asse. Via deze vlakke, vier meter brede fietssnelweg sta je nu al op 45 minuten van Asse in Brussel en dat zal in de toekomst nog verbeteren na de realisatie van het volledige traject. Zo werd vorig jaar nog de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder de spoorlijn aan de Ringlaan ingehuldigd en nu loopt er nog tot 15 september een nieuw openbaar onderzoek voor de bouw van twee ontbrekende schakels.

“Aan het station van Asse komt een tunnel onder de sporen en de N9 zodat fietsers en voetgangers veilig doorsteken. Deze tunnel biedt een vlotte verbinding met de Asphaltcosite en het centrum van Asse. Daarnaast verbindt deze fietstunnel de F212 en de F221. Een tunnel met veel lichtinval en groen, dat we fris houden door de opvang van regenwater”, staat te lezen op de projectpagina van De Werkvennootschap dat optreedt als bouwheer voor beide projecten.

Verderop langs de Brusselsesteenweg (N9) in Zellik is het de bedoeling om een nieuwe fietsbrug te bouwen over de steenweg. “Naast de spoorwegbrug over de N9 bouwen we een fietsbrug en naast het spoor leggen we een stuk fietssnelweg aan tot in Goede Luchtwijk. De fietsbrug moet voor de verbinding zorgen tussen het al gerealiseerde stuk van de fietssnelweg en het nieuwe deel langs de Goede Luchtwijk.” Een derde tunnel ter hoogte van de schoolomgeving Walfergem moet ervoor zorgen dat de fietssnelweg er van kant kan wisselen en betere en veiligere verbindingen creeren tussen de schoolomgeving en de aanpalende woonwijken.

De Werkvennootschap hoopt met de werken te kunnen starten in de loop van 2024. Alle kosten gelinkt aan het opwaarderen van de F212 worden gedragen door De Werkvennootschap. Ook de gemeente en Infrabel zullen een bijdrage leveren voor de lokale aantakkingen.

“De hinder zal tot een minimum beperkt worden”, zegt Evert De Proost, departementshoofd Grondgebiedzaken van de gemeente Asse. “In beide gevallen wordt getracht om het verkeer op de N9 op minstens twee rijstroken te behouden, die tijdelijk verplaatst en/of versmald worden.”

De spoorwegbrug naast de nieuwe fietsbrug is nog in goede staat en zal niet gerenoveerd worden. Er werd bij het ontwerp wel rekening gehouden met een eventuele verhoging van het gabarit van de spoorwegbrug in de toekomst. “Voor het gedeelte N9 tussen Broekooi en I. Crockaertstraat is een ontwerpstudie aan de gang bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Beide ontwerpdossiers werden op elkaar afgestemd door De Werkvennootschap en het AWV. Het is nog niet duidelijk of de uitvoering gezamenlijk zal gebeuren, dit is afhankelijk van de timing en beschikbare budgetten voor beide projecten”, aldus Evert De Proost.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk