Gemeente Asse fietst en zet klimaatactieplan 2030 extra in de kijker.

Dikketruiendag, dit jaar op 9 februari, wordt #iktrekhetmijaan want wat we zelf kunnen doen voor het klimaat, gaat zoveel verder dan een dikke trui aantrekken en de verwarming lager zetten. Het gemeentelijk klimaatactieplan 2030 van de gemeente Asse werd in september 2022 gelanceerd en staat vol klimaatambitie.

Donderdagmiddag organiseerden de gemeente voor de medewerkers een fietstocht waarbij enkele van de recente klimaatacties in de kijker werden gezet: de opstart van autodelen, de aanleg van een geveltuin, de samenwerking met het mobiel energiehuis, de ontharding bij heraanleg van straten, de uitbreiding van de fietssnelweg, coöperatieve zonnepanelen op een gemeentelijke school, het doven van de openbare verlichting, …

32% van de CO2-uitstoot in Asse is afkomstig van particulier en commercieel vervoer. Enkel de uitstoot afkomstig van huishoudens is nog groter (38%). Daarom bevat het klimaatactieplan heel wat acties om in te zetten op alternatieve vervoersmiddelen. De aankoop van elektrische dienstfietsen en het project fietsleasing voor het gemeentepersoneel zijn twee recente acties die we realiseerden.

Aankoop extra dienstfietsen

Fietsen Servaas uit Asse leverde aan het bestuur 10 elektrische fietsen en 1 elektrische bakfiets voor dienstverplaatsingen. Met deze aankoop kunnen personeelsleden meer verplaatsingen per fiets doen, waardoor de emissies van de gemeentelijke vloot verder zullen dalen.

Fietsleasing voor personeel Het gemeentebestuur besliste vorige zomer om personeelsleden de kans te geven om vanaf 1 januari 2023 een fiets te leasen. Dit moet personeelsleden aanzetten om met de fiets naar het werk te komen.

Hiervoor werkt het bestuur samen met B2Bike. Het bestuur stelt de fiets gedurende 36 maanden aan de personeelsleden ter beschikking. De personeelsleden bekostigen dit door een deel van hun eindejaarstoelage af te staan. Na afloop van de gebruikstermijn kunnen de personeelsleden de fiets aankopen.

Meer dan honderd werknemers of één vijfde van het personeelsbestand besloot deel te nemen aan de fietsleasing. Dankzij dit enthousiasme zitten onze huidige fietsenstallingen bijna aan hun maximale capaciteit. Daarom breidden we onlangs de bestaande fietsenstallingen uit of plaatsten we extra fietsstallingen t.h.v. de verschillende vestigingen.

Dit project kadert binnen het speerpunt ‘Koning fiets’ en de doelstellingen van het klimaatactieplan.

Bovendien is bewezen dat wie veel beweegt gezonder én gelukkiger is. Daar kunnen we als werkgever alleen maar wel bij varen.

Meer info over het klimaatactieplan 2030: https://www.asse.be/klimaatactieplan-2030

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk