Asse en Wemmel zetten voortaan in op burenconflictbemiddeling via neutrale vrijwilligers

Wemmel en Asse zetten voortaan opgeleide vrijwilligers van Haviland in om conflicten tussen buren op te lossen. De speciaal opgeleide vrijwilligers moeten vermijden dat conflicten aanslepen of escaleren.
Het systeem van lokale burenbemiddeling van provincie Vlaams-Brabant aanvaardt sinds 1 oktober van vorig jaar geen rechtstreekse aanmeldingen meer van burgers uit gemeenten zonder eigen lokale burenbemiddelingsdienst. Lokale besturen konden na deze datum geen burgers meer doorverwijzen. Sinds begin november vult Haviland de leemte op voor gemeenten die hiervoor niet langer bij de provincie terecht kunnen. De gemeente Wemmel startte begin december als eerste met burenbemiddeling via Haviland, en vanaf 1 januari kunnen inwoners van de gemeente Asse het vrijwilligersteam inschakelen voor het oplossen van hun burenprobleem.

Concreet zullen twee vrijwillige bemiddelaars eerst een individueel gesprek hebben met de buur die de bemiddeling aangevraagd heeft. Nadien krijgt ook de andere buur de kans om zijn verhaal te doen. Wanneer beide buren hierna bereid zijn om in gesprek te willen gaan met elkaar organiseren de vrijwillige burenbemiddelaars een gezamenlijk gesprek op neutraal terrein. Dit gehele proces gebeurt zonder tussenkomst van de wijkagent of het vredegerecht, en is bovendien volledig gratis. Volgens Haviland vergroot deze aanpak de kans om onderling een gepaste oplossing voor iedereen te vinden.  Maar liefst twee op de drie geschillen raakt op die manier op een duurzame manier opgelost, leert de ervaring.

“Vaak is het een kwestie van het conflict te ontmijnen voordat ze verder escaleert. Kleine onenigheden ontaarden vaak onnodig in hoog oplaaiende emoties of langdurige vetes. Dat is een stresserende situatie voor beide buren, en haalt bovendien de sfeer in de hele buurt naar beneden. Heel wat frustraties ontstaan door onbegrip of een haperende communicatie‚ÄĚ, zegt co√∂rdinator Marleen Wynant.

‚ÄúOnze vrijwilligers worden speciaal opgeleid in conflictbeheersing en verbindende gesprekstechnieken. Zij gaan met beide partijen apart in gesprek zodat ze elk hun verhaal kunnen doen zonder dat de andere buur hen onderbreekt. Zo krijgt elke buur van bij de start het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt. Dat schept al een heel andere voedingsbodem om samen aan een oplossing te werken.‚ÄĚ

Wie bemiddeling wil inschakelen kan terecht op de website van Haviland voor meer informatie.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk