Asse telt drie locaties met PFAS-bodemverontreiniging

In juni 2021 besliste de Vlaamse regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op vier locaties in onze gemeente. “We ontvingen recent de resultaten. Uit het onderzoek naar aanleiding van de brand op het terrein van FC Walfergem (Spoorwegbaan 2, Asse) blijkt dat er geen no regret-maatregelen nodig zijn en dat er geen verder onderzoek vereist is. Voor drie onderstaande locaties gelden er specifieke no regret-maatregelen en is verder onderzoek vereist”, laat de gemeente Asse weten in een persbericht.

De locaties in Asse zijn:

  • het terrein van de Brandweerkazerne Asse, gelegen Asphaltcosite 110 te 1730 Asse
  • het terrein van de brandweerschool van de provincie Vlaams-Brabant (PIVO), gelegen Poverstraat 75 te 1731 Asse.
  • het terrein van de voormalige brandweerkazerne, gelegen Arsenaalstraat 49 te 1730 Asse.

De meetresultaten op deze locaties tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een ernstige verontreiniging met PFAS in het grondwater en/of het vaste deel van de aarde. Verder bodemonderzoek wordt uitgevoerd om de verontreiniging verder in kaart te brengen, na te gaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu en om eventuele saneringsmaatregelen te bepalen.

Door de verhoogde PFAS-waarden op de onderzochte sites, is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken.

De inwoners die in een zone van 100 meter wonen van de Arsenaalstraat en Asphaltcosite, ontvingen een brief met meer uitleg. Voor de inwoners rond de Poverstraat zijn er geen no regret-maatregelen voor bodemgebruik. Inwoners in een straal van 500 meter van deze drie locaties, mogen putwater niet gebruiken als drinkwater, noch om het zwembad te vullen of de moestuin water te geven. De bij de Vlaamse Overheid gekende particuliere putwatergebruikers (de kleinverbruikers uit de databank van de dienst heffingen van VMM) zullen door Agentschap Zorg en Gezondheid aangeschreven worden met specifieke aanbevelingen rond het gebruik van grondwater voor consumptiedoeleinden.

De locaties en de afbakening van de zones kan u raadplegen op www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/maatregelen-per-gemeente.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk