Nationale Bank legt de symbolische eerste steen van het nieuwe cashcenter

Donderdag legde directeur Tim Hermans in aanwezigheid van vicegouverneur Steven Vanackere en directeur Vincent Magnée, het gemeentebestuur van Asse en de buurtbewoners de symbolische eerste steen van het nieuwe cashcenter. Tegen eind 2024 moet op de site een moderne, ecovriendelijke infrastructuur uit de grond rijzen waar de Nationale Bank haar logistieke geldactiviteiten in zal huisvesten.

De bouw van het nieuwe cashcentrum in Zellik is al goed gevorderd maar toch wou men bij de Nationale Bank van België (NBB) absoluut nog een symbolische eerste steenlegging organiseren. Bij de Nationale Bank zijn ze dan ook heel trots op het project dat in 2024 afgewerkt zou moeten zijn.

“Ons huidige cashcentrum in Brussel is te oud en te klein aan het worden en we wilden ook de verwerking centraliseren in een gebouw”, zegt directeur Tim Hermans. In het cashcentrum van de Nationale Bank is dan ook heel wat cash geld in omloop en dat lijkt in tijden van meer en meer elektronische betalingen toch niet af te nemen. “Vorig jaar nog brachten we elf procent meer cash in omloop. Om een idee te geven: er is ongeveer een klein miljard aan Belgische biljetten in omloop, goed voor een bedrag van 45 miljard euro. Elk biljet passeert jaarlijks in het cashcentrum voor een kwaliteits- en echtheidscontrole. Zo kunnen we 600.000 biljetten per uur controleren op een tiental parameters”, geeft de directeur enkele duizelingwekkende cijfers.

Omdat het cashcentrum de centrale plaats is van waaruit geldtransporteurs vertrekken naar financiële instellingen of geldautomaten, zocht de Nationale Bank een locatie buiten Brussel die makkelijk bereikbaar is. In 2018 werd een groot loodsencomplex van ruim drie hectare gekocht in Zellik. Daar startte in 2019 de afbraak van de loodsen, in de zomer van 2021 werd gestart met de bouw.

“Het wordt een uniek complex in ons land waar we enorm trots op zullen zijn”, zegt directeur Hermans. Uiteraard wordt het een zeer beveiligde site. Momenteel wordt het beton gegoten voor de bodem van de kluisinfrastructuur, zeven meter diep in de grond. “We zullen de unieke infrastructuur helaas nooit kunnen tonen tijdens een opendeurdag. Maar ondanks de nodige lagen staal en beton zal het ook een heel ecologisch gebouw zijn. Zonnepanelen zullen een vermogen van 700 kWp leveren en een geothermiecentrale moet ervoor zorgen dat het gebouw ‘s winters verwarmd en ‘s zomers verkoeld kan worden.”

“De komst van de Nationale Bank is ook voor Zellik een zegen”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “Want we wisten niet goed welke bestemming we aan de grond konden geven. Er opnieuw industrie laten ontwikkelen was slecht voor de omliggende woonwijk. Maar een woongebied met meer dan driehonderd woningen zou ook voor grote druk op de wijk zorgen. Toen de verlossende vraag van de Nationale Bank kwam, waren we dan ook zeer tevreden. We hadden als college meteen een goede indruk van de plannen.”

Op vraag van de buurt werden die ondertussen al aangepast door de ingang te verleggen. “Er zal minder hinder zijn dan bij de vorige transportfirma’s die er zaten. De komst van het cashcentrum zal ook de politieaanwezigheid op en naast het terrein verhogen wat ook weer goed is voor de buurt”, aldus de burgemeester. Tegen eind 2024 moet de cashactiviteit van de Nationale Bank van Brussel naar Zellik verhuisd zijn. Er zullen een tachtigtal werknemers aan de slag kunnen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk