Geen vergunning voor duivenkweekcentrum in Asbeek

De gemeente Asse verleent geen vergunning aan het Liedekerkse Flanders Collection voor de bouw van een duivenkweekcentrum langs de Varent. De gemeente is van oordeel dat er niet voldaan is aan de wettelijke bepalingen en dat de locatie niet geschikt is voor deze plannen. Buurtbewoners gingen eerder reeds in het verzet tegen de plannen. De kans is echter groot dat er in beroep wordt gegaan tegen de beslissing.

De aanvraag werd geweigerd omdat deze volgens de gemeente niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen, noch met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.

Er is onvoldoende aangetoond dat de hinder, de effecten op het leefmilieu, de wateren, de natuur en de mens veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, zelfs bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk