Kort Asse: Aanpassing verkeerssituatie

Na evaluatie van de verkeerssituatie op de omleidingsroute voor de werken op de N9 past het bestuur de verkeerssituatie ter hoogte van het kruispunt Lindendries met Bergveld aan. De weg of bocht wordt in zijn geheel opgeschoven om ruimte te maken voor een afgebakende fietsstrook.

De ruimte voor de fietser werd, ondanks de aanduiding dat er fietsers in beide richtingen zijn, ingenomen door bestuurders die hun bocht insnijden tot op het voetpad en zo in aanraking komen met de fietsers. Na deze aanpassing zal de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker groter zijn.

Topartikels bij Goeiedag.be
Meer kort nieuws