Openbaar onderzoek ontwerp RUP Morette

Het domein Morette van notaris De Rijck werd vorig jaar verkocht. De nieuwe eigenaar heeft grootste plannen met het domein. Het domein zou gedeeltelijk opengesteld worden voor het publiek en er zou onder meer een kattenmuseum worden ondergebracht. De gemeente maakt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op voor “De Morette”. Het plangebied is gesitueerd in het zuidwesten van Asse en omvat het domein De Morette met het eigenlijke kasteelpark (binnen de muren).

Het domein is gelegen langs de Edingsesteenweg, een bovenlokale verbindingsas tussen Asse en Edingen. Het RUP zal randvoorwaarden opleggen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken in het domein en dit toekomstbestendig te maken. Op 17 mei 2021 stelde de gemeenteraad het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘De Morette’ voorlopig vast.

Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 2.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt gedurende 60 dagen een openbaar onderzoek georganiseerd en dit van 7 juni 2021 tot en met 5 augustus 2021.

Digitaal infomoment

Op dinsdag 29 juni om 20.00 uur organiseren we een infomoment . Door de coronamaatregelen zal dit digitaal gebeuren. Inschrijven kan door een mail te sturen naar de dienst Ruimtelijke Ordening via ro@asse.be met de vermelding ‘Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Morette’.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan je eventuele opmerkingen en bezwaren over dit ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan aangetekend versturen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) – t.a.v. de voorzitter, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse. Je kan ze ook tegen ontvangstbewijs afgeven aan de balie van het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vind je op onze website. Bij de dienst Ruimtelijke Ordening ligt het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan ook fysiek ter inzage. Door de coronamaatregelen die je hiervoor een afspraak te maken via ro@asse.be.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk