Bewoners huis Ter Linde verhuizen naar residentie Klein Veldeken

Huis Ter Linde op Heierveld een thuis voor personen met een lichte tot matige mentale beperking gaat verhuizen. De gebouwen zijn te sterk verouderd en dus verhuizen ze midden mei naar een leegstaand deel van de residentie Klein Veldeken.

Huis Ter Linde is een vorm van beschermd wonen voor personen met een lichte tot matige mentale beperking. Al veertig jaar wonen de bewoners er zelfstandig maar met de nodige begeleiding in het huis Ter Linde. De verhuis zou ook voor de bewoners van Ter Linde niet evident zijn. De bewoners zijn er erg gehecht aan hun vertrouwd verblijf in Walfergem. De verhuis zou voor de nodige aanpassingsmoeilijkheden zorgen. 

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk